EKO ART PSYCHOTERAPEUTICKÉ POBYTY 2023/2024

Pobyty probíhají převážně v přírodě, v prostředí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko. Terapeutická práce spočívá v principu zobrazování vědomých i nevědomých částí psychiky. Otevírá kreativitu a pomáhá v prevenci a léčbě psychických potíží. Nejčastější témata, kterým se věnujeme, jsou náročné životní události a jejich dopad na člověka, nepříjemné psychické stavy a poruchy, úzkosti, fobie, deprese, panické ataky, traumata, ale také psychosomatická onemocnění.
Programy jsou citlivě připravovány tak, aby vyhovovaly fyzické a psychické kondici klienta. Jsou vhodné pro každého, kdo potřebuje najít vnitřní klid a rovnováhu či projít náročnou životní změnou. Individuální témata klienta jsou upřednostňována při všech pobytech před tematickým zaměřením.  
Lze také domluvit následnou individuální konzultaci.

Momentálně probíhají kontinuální programy: roční Eko arteterapeutické pobyty, sebezkušenostní dvouleté výcviky v úvodu do metody Eko Art (artefiletického nebo arteterapeutického charakteru) a trénink rozvoje profesních dovedností pro vedoucí pracovníky.
I přesto bychom vám rádi nabídli jednorázové víkendové workshopy, které v průběhu roku plánujeme. Bude jich méně, uveřejníme je na webových a fb stránkách. Těšíme se na setkání s vámi.

CENÍK SLUŽEB

Informace o ceně je uvedena vždy u konkrétního programu.
Na pobyt je možné se přihlásit jen po zaplacení zálohy (č. ú. 43-9659620217/0100).
Více informací o výši zálohy naleznete na kartě konkrétního programu a v přihlášce.

UPOZORNĚNÍ:
Pokud se u jednotlivých programů u počtu volných míst objeví 0, znamená to, že akce je již obsazena.
Můžete  nám přesto napsat na email institut@arttherapy.cz a my vás povedeme jako náhradníky.
V případě, že by se v programu uvolnilo místo, budeme vás kontaktovat.
Věnujte prosím pozornost INSTRUKCÍM, vezměte s sebou skutečně vše z přiloženého seznamu.
INSTRUKCE

Novoroční Amnestie

Tradiční Eko Arteterapeutický program 

Novoroční Amnestie 2024
PŘIHLÁŠKA
Místo: Belvedér, Labská Stráň, Děčín

Lektorné včetně výtvarného materiálu: 5700 Kč
Ubytování včetně plné vegetariánské stravy: 3000 Kč/noc

Termín: 4. – 7. 1. 2024

Tradiční Eko Arteterapeutický program zaměřený na uvolnění částí psychiky, které bychom si přáli objevit, poznat, osvobodit a integrovat. Do vnitřního žaláře jsme kdysi uvěznili ty části osobnosti, které nebyly pro nás nebo naše okolí přijatelné. Postupně jsme se vzdali svých potřeb, související divokosti, odvahy vyjádřit se, kreativity, jedinečnosti a pod. Setkejme se s těmito částmi, navažme s nim i hluboký kontakt a ukažme jim cestu ven. Integrujme tyto vyloučené části osobnosti do našeho běžného života a staňme se tak celistvějšími. 

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

Přihlášky s motivačním dopisem můžete posílat prostřednictvím tlačítka Přihláška.

ROČNÍ POBYTOVÉ EKO ARTE SKUPINY 


NOVOROČNÍ AMNESTIE
5.- 8. 1. 2023


Eko Arteterapeutická transformační skupina

Mgr. Jana Merhautová, Bc.A Adam Kyprý

Místo setkávání: Belvedér, Labská Stráň, Děčín

Plně obsazeno, probíhá do května 2024

Termíny setkání:
1.-3.9.2023
16.-19.11.2023
19.-21.1.2024
7.-10.3.2024
1.-5.5.2024

Roční Eko Arteterapeutická skupina, zaměřená na rekonstrukci psychiky a posílení osobních kompetencí, zvládání diskomfortu a přenesení této zkušenosti do osobního života. Arteterapie v přírodě, práce se zrcadlením krajiny, ritualizace zdravé psychické odezvy na zátěžové situace, práce s hlasem a pohybem.

Skupina probíhá v pravidelných intervalech, formou pobytových setkání. Je vhodná pro každého, kdo potřebuje změnu a kdo je ochoten v ní být iniciativní. Je určena také pro lidi, které trápí dosavadní způsob života, trpí psychickými potížemi nebo si nevěří, pro toho, kdo prožívá akutní nebo dlouhodobou krizi, koho zaplavuje chaos, mívá deprese, úzkosti, paniky, trpí bipolární nebo posttraumatickou stresovou poruchou, kdo má syndrom vyhoření, nechuť k životu nebo hledá jeho smysl. Skupina nově pracuje také se základním výukovým programem, který pomůže lépe poznat a pochopit reakce psychiky, strategie obranných mechanismů, vlivy rodových zátěží a jejich trans generační přenos, působení osobního příběhu a vytěsněných reakcí na opakující se vzorce jednání, mentální a emocionální programy a z nich vyplývající podvědomé reakce. Celistvost práce s osobností dotváří i transpersonální rozměr terapeutického přístupu k přesahovým, spirituálním tématům. Jedinečnost každé osobnosti dotváří spojení se s vlastní esencí a setkání na úrovni Duše. Při psychických problémech je vhodné zjistit, z jaké úrovně přicházejí a najít tu nejzdravější část sebe, která pomůže mobilizovat ty ostatní.

Při skupinové práci na pobytech probíhá kreativně analytická práce v přírodě, intuitivní umělecká tvorba, spojená se silnými zážitky z přírody a tvorby, analytická práce s obrázky, včetně poznávání obsahů, které nevědomí, skrze symbolické vyjádření do tvorby, uvolňuje. Pracujeme i s významem symboliky krajiny pro aktuální situaci, učíme se v obrazech přírody hledat odpovědi, všímat si paralelního procesu s našimi životy, ale také relaxujeme, meditujeme, malujeme, pracujeme se dřevem, fotografií, artefaktem. Objevujeme krásy denní i noční krajiny, necháváme se inspirovat její proměnou a tyto proměny se učíme podporovat i sami v sobě. Poznáváme své světlé i stinné stránkami osobnosti a učíme se je přijímat. 

Skrze speciální odborné ukopsychologické techniky podporujeme intuici a citlivost poznáváním některých z 54 smyslů člověka podle konceptu Dr. Cohena. Inspiraci získáváme i v eko psychologickém konceptu Billa Plotkina a jeho učení o zralosti osobnosti, ekocentrickém přístupu k životu a dospělému postoji.  Poznáváme přirozené procesy v přírodě, které nesou informace z jiné úrovně vědomí a odhalují nám na první pohled skryté pravdy o sobě. Věnujeme se individuálním tématům každého člena skupiny, jeho tématům i emocionálnímu rozpoložení. Učíme se používat vlastní navigaci pro zvládání krizových situací a těžkostí života. Tréninujeme sebepéči, aby si každý dokázal samostatně pomoci. Příroda je pro takové účely  spolehlivou navigací i výborným trenažérem. Rozpoznáváme naše automatické reakce v zátěžových situacích a pracujeme na jejich rekonstrukci. Ritualizací posilujeme integraci jednotlivých částí osobnosti, které usilují o vnitřní rovnováhu a harmonii. Objevujeme vlastní sílu skrze hlas a pohyb. Zkoumáme vlastní kapacity, překonáváme překážky a objevujeme prostor pro změnu. 

V Eko Arteterapeutické transformační skupině společně vytváříme bezpečný prostor pro spolupráci a sdílení, podporu i proměnu. Zobrazená témata podpoříme ritualizací psychické odezvy na zátěžové situace a posílíme integraci jednotlivých částí osobnosti, které usilují o vnitřní rovnováhu a harmonii. V Eko Arteterapeutické skupině společně vytvoříme bezpečný prostor pro spolupráci a sdílení, podporu i proměnu.

Celkový počet míst: 8
Počet volných míst: 0

 

 

PŘIHLÁŠKA

Přihlášky s motivačním dopisem můžete posílat prostřednictvím tlačítka Přihláška.

Amnestie 2022
Kde: Belvedér, Labská Stráň
Cena:
Strava a ubytování: 1000 Kč/noc (při použití vlastního povlečení lze odečíst 150 Kč), zahájení programu je ve čtvrtek od 14 hodin, konec v neděli cca 16-17 hodina
Lektorné: 5 200 Kč

Eko Arteterapeutický pobyt, zaměřený na INTEGRACI potlačených, nepřijatých, bolavých nebo traumatizovaných částí osobnosti. Skrze ritualizaci nevědomých psychických procesů dochází k osvobození, vnitřní rovnováze a podpoře autenticity. Program je koncipovaný jako akt SEBEOSVOBOZENÍ částí osobnosti, které jsme kdysi uvěznili, abychom přežili. Ukrytím (disociací) nepřijatelných, bolavých nebo traumatických zážitků do hlubin nevědomí se obranné mechanismy snažili chránit naši psychiku, přičemž vytvořili vnitřní žalář. Tím jsme se zároveň stali nesvobodní, poloviční, kompenzovaní nebo ovlivnitelní představami druhých. Ztratili jsme sami sebe, svou přirozenou i celistvost. Touha osvobodit se a obnovit autenticitu, volá. Sestupme do vnitřního žaláře, rozhlédněme se, co zapomenutého, bolavého, zakázaného je uvězněno hluboko v nás a pojďme to osvobodit.

Forma práce: Eko Arteterapie, ritualizace psychických procesů, rekonstrukce částí osobnosti

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

Pobyt je již obsazen, pokud máte zájem být náhradníkem, prosím, napište nám na institut@arttherapy.cz.
Pokud se místo uvolní, budeme vás hned informovat.


Eko Arteterapeutická transformační skupina – 2. běh
Mgr. Jana Merhautová, Bc. Šárka Ludmila Podrábská

Roční Eko Arteterapeutický program – Mgr. Jana Merhautová, Šárka Ludmila Podrábská
Místo setkávání: Belvedér, Labská Stráň

Plně obsazeno, probíhá do května 2024

Termíny setkání:
15.-17.9.2023
10.-12.11.2023
26.-28.1.2024
1.-3.3.2024
26.-28.4.2024
21.-23.6.2024
6.-8.9.2024
31.10.-3.11.2024

Roční Eko Arteterapeutická skupina, zaměřená na rekonstrukci psychiky a posílení osobních kompetencí, zvládání diskomfortu a přenesení této zkušenosti do osobního života. Arteterapie v přírodě, práce se zrcadlením krajiny, ritualizace zdravé psychické odezvy na zátěžové situace.

Skupina probíhá v pravidelných intervalech, formou pobytových setkání. Je vhodná pro každého, kdo potřebuje změnu a kdo je ochoten v ní být iniciativní. Je určena také pro lidi, které trápí dosavadní způsob života, trpí psychickými potížemi nebo si nevěří, pro toho, kdo prožívá akutní nebo dlouhodobou krizi, koho zaplavuje chaos, mívá deprese, úzkosti, paniky, trpí bipolární nebo posttraumatickou stresovou poruchou, kdo má syndrom vyhoření, nechuť k životu nebo hledá jeho smysl. Skupina nově pracuje také se základním výukovým programem, který pomůže lépe poznat a pochopit reakce psychiky, strategie obranných mechanismů, vlivy rodových zátěží a jejich trans generační přenos, působení osobního příběhu a vytěsněných reakcí na opakující se vzorce jednání, mentální a emocionální programy a z nich vyplývající podvědomé reakce. Celistvost práce s osobností dotváří i transpersonální rozměr terapeutického přístupu k přesahovým, spirituálním tématům. Jedinečnost každé osobnosti dotváří spojení se s vlastní esencí a setkání na úrovni Duše. Při psychických problémech je vhodné zjistit, z jaké úrovně přicházejí a najít tu nejzdravější část sebe, která pomůže mobilizovat ty ostatní.

Při skupinové práci na pobytech probíhá kreativně analytická práce v přírodě, intuitivní umělecká tvorba, spojená se silnými zážitky z přírody a tvorby, analytická práce s obrázky, včetně poznávání obsahů, které nevědomí, skrze symbolické vyjádření do tvorby, uvolňuje. Pracujeme i s významem symboliky krajiny pro aktuální situaci, učíme se v obrazech přírody hledat odpovědi, všímat si paralelního procesu s našimi životy, ale také relaxujeme, meditujeme, malujeme, pracujeme se dřevem, fotografií, artefaktem. Objevujeme krásy denní i noční krajiny, necháváme se inspirovat její proměnou a tyto proměny se učíme podporovat i sami v sobě. Poznáváme své světlé i stinné stránkami osobnosti a učíme se je přijímat. 

Skrze speciální odborné ukopsychologické techniky podporujeme intuici a citlivost poznáváním některých z 54 smyslů člověka podle konceptu Dr. Cohena. Inspiraci získáváme i v eko psychologickém konceptu Billa Plotkina a jeho učení o zralosti osobnosti, ekocentrickém přístupu k životu a dospělému postoji.  Poznáváme přirozené procesy v přírodě, které nesou informace z jiné úrovně vědomí a odhalují nám na první pohled skryté pravdy o sobě. Věnujeme se individuálním tématům každého člena skupiny, jeho tématům i emocionálnímu rozpoložení. Učíme se používat vlastní navigaci pro zvládání krizových situací a těžkostí života. Tréninujeme sebepéči, aby si každý dokázal samostatně pomoci. Příroda je pro takové účely  spolehlivou navigací i výborným trenažérem. Rozpoznáváme naše automatické reakce v zátěžových situacích a pracujeme na jejich rekonstrukci. Ritualizací posilujeme integraci jednotlivých částí osobnosti, které usilují o vnitřní rovnováhu a harmonii. Objevujeme vlastní sílu skrze hlas a pohyb. Zkoumáme vlastní kapacity, překonáváme překážky a objevujeme prostor pro změnu. 

V Eko Arteterapeutické transformační skupině společně vytváříme bezpečný prostor pro spolupráci a sdílení, podporu i proměnu. Zobrazená témata podpoříme ritualizací psychické odezvy na zátěžové situace a posílíme integraci jednotlivých částí osobnosti, které usilují o vnitřní rovnováhu a harmonii. V Eko Arteterapeutické skupině společně vytvoříme bezpečný prostor pro spolupráci a sdílení, podporu i proměnu.

Celkový počet míst: 12
Počet volných míst: 0

 

 

PŘIHLÁŠKA

Přihlášky s motivačním dopisem můžete posílat prostřednictvím tlačítka Přihláška.

ROČNÍ EKO ARTE DÍLNY 


Tarot divokého lesa
volně navazující na Cestu Blázna

Místo setkávání: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Děčín
Cena: 1 500 Kč za setkání platí se celý cyklus, skupina je uzavřená)

Termíny  (čas vždy od 15 do 19 hodin) a témata setkání uvedeny zde níže

Vydáme se na cestu prehistorickým schématem přirozeného koloběhu života: tzv. „KOLEM ROKU“, vycházejícím z přírodních cyklů (letního i zimního slunovratu, jarní a podzimní rovnodennosti i začátků původních ročních období jara, léta, podzimu a zimy (Imbolc, Beltane, Lammas, Samhain), včetně jejich otisku ve vědomí lidstva. Provázet nás bude všech 22 archetypů Divokého lesa. Na cestu ročním cyklem („Kolem roku“) se vydáme skrze archetyp Poutníka (Blázen). Prvním archetypem, se kterým se v divokém lese Poutník setká je Paměť předků (Velekněz) a Polárka (Hvězda). Postupně se setkáme s dalšími archetypy, které k Divokému lesu patří. Svou pouť zakončíme v samotném srdci Divokého lesa s archetypy jeho vnitřních strážců (Šaman, Vědma a Strom světa). Cesta archetypů Divokého lesa nás provede jejich zkušenostmi, ze kterých můžeme v životě čerpat a mnohému se naučit. Čeká nás autentická cesta časem koloběhu v přírodě i v nás. Inspiraci čerpám z díla M.Ryana a J. Matthewse a vlastní 35leté zkušenosti s archetypy Tarotu, nově obohacenou o přístup aplikované Ekopsychologie, práce s 54 smysly člověka a konceptem B. Plotkina. Vycházím z jungiánsky pojaté arteterapie a všechna tato učení propojuji, společně s vlastními EKO ARTE technikami.

Zahájení: 
13 zastavení s archetypy Divokého lesa. Zahájíme v prosinci 2023, kdy budeme chystat mapu „KOLA ROKU“, v lednu 2024 se začneme věnovat POUTNÍKOVI (0 Blázen), který nás bude provázet v průběhu roku jednotlivými cykly a archetypy. Cestu „KOLA ROKU“ zahájíme vstupem ke strážci jara Imbolc (1.únor 2024) a odtud se vydáme za jednotlivými archetypy. Končit cyklus budeme v lednu 2025. Tvořit budeme i v přírodě, vybavte se outdoorovým vybavením i na zimní měsíce.

12.12. 2023 tvorba mapy „KOLA ROKU“, což je soustava tří kruhů (různé úrovně vědomí) a bran do vnitřních světů

9.1.2024 archetyp POUTNÍKA (0 Blázen)

1.2.2024 IMBOLC, ELEMENT VZDUCHU, zahájení jara: zde se vydáme na cestu do divokého lesa k prvnímu archetypu PAMĚŤI PŘEDKŮ (5 Velekněz). Pomáhá otevřít srdce a s respektem najít cestu spletitým lesem v cyklu od Imbolku k Beltainu. Druhý archetyp POLÁRKA (17 Hvězda) nám pomáhá v průběhu noci uchovat správný směr a cíl cesty.

26.3.2024 JARNÍ ROVNODENNOST, kde se potkáváme s tvořivým proudem „KOLA ROKU“, archetypem LUČIŠTNICE (7 Vůz), která nás bude učit rozvíjet touhu, poctivě uchopit záměr i rozvinout vůli, potřebnou k plnění cílů cesty. Na rovině vnějšího vědomí nás bude strážit archetyp JELENA (8 Spravedlnost), připomínající odpovědnost za své činy

9.4.2024 práce s archetypem JELEN

7.5.2024 (1.května) BELTAIN, ELEMENT OHNĚ a téma léta, spojeného s plodností. Zde se setkáme s archetypem LESNÍCH MILENCŮ (6 Zamilovaní), aby nás naučili, jak nechat splynout energie mužského a ženského principu bez závislostních tendencí, jak se otevřít proměnlivosti a nechat vzniknout něco nové. Doplňujícím a pevným archetypem tohoto místa bude ROVNOVÁHA (14 Umění), symbol nezávislých, vzájemně se propojujících energií. Naučí nás, podobně jako se to děje v přírodě, že přirozeným prvkem skutečné rovnováhy je změna.

18.6.2024 (21. června) LETNÍ SLUNOVRAT, ve kterém se potkáme s dary archetypů ZELENÉHO MUŽE A ZELENÉ ŽENY (4 Císař a 3 Císařovna). Jsou to pán a paní lesa, reprezentující vnitřní i vnější úroveň života, oslavu soucitu s druhými, péči o ně, sílu hojnosti i dostateku moudrosti.

1.8.2024 LAMMAS, ELEMENT VODY čas sklizně, bouří a blesků a nadcházejícího podzimu. Setkáme se zde s principem rozpadu i vírou v přirozený řád věcí, odlivem energie i iniciací vytrvalosti. Archetyp ROZŤATÝ DUB (16 Věž) odkazuje na koloběh života, kdy se všechno musí vyvíjet nebo zaniknout a učí nás se odpoutat od nefunkčních nebo zastaralých principů a dojít k novému poznání. V tomto procesu nabývání moudrosti prostřednictvím houževnatosti se objevuje archetyp STRÁŽCE LESA (11Síla). Reprezentuje sílu, schopnost zvládnout nečekané a nepředvídatelné. Pomáhá nám dozrát, učí být vytrvalými i schopnými v klidu rozjímat.

24.9.2024 (21. září) PODZIMNÍ ROVNODENNOST, blížící se archetyp KOLA (10 Kolo štěstí), období západu Slunce, cesty do vlastního nitra, sestup k domovu naší Duše. Změny jsou nevyhnutelné a nezbytné. Po šoku z Rozťatého dubu potřebujeme nyní čas na rozjímání, odpočinek a léčení.  Zde nám Temná žena v archetypu ZRCADLA odhaluje náš skutečný odraz, náš opravdový stav. Je to čas, kdy jsme se svým zraněním ponořeni do hlubokého spánku, aby nám přinesl moudrost a uzdravení.

15.10.2024 (1.listopad) SAMHAIN, období, kdy se země odmlčí. Nyní je čas zabývat se svými temnými stránkami a uvědomit si i ty pozitivní, které nám archetypy tohoto období nabízejí. Je to období dušiček, setkání se zesnulými. Přivítá nás tolik obávaný archetyp HLÍDAČE (15 Ďábel) s temnými rébusy, výzvami a posměchem. Představuje naši divokou, instinktivní část, která zároveň dokáže odkrývat naše stíny. Funguje také jako hlídač, přirozený hrdina, jenž nás připravil na setkání s archetypem CESTA (13 Smrt). Vše musí projít zánikem a znovuzrozením v neustálém koloběhu ročních období. Vyrovnání s těmito archetypy nás připraví na období odpočinku a obnovy, protože vstupujeme do zimy a období temného Slunce.

5.11.2024 (21.prosinec) ZIMNÍ SLUNOVRAT nás může naučit vstupovat do tohoto prostoru v srdci plném klidu a vděčnosti. Přivítá nás MUŽ V KÁPI (9. Poustevník). Vezme nás do léčivého ticha lesa a ukáže světlo moudrosti, které nosí ve svém nitru. Je čas na trpělivost, vytrvalost, naslouchání a nadějné očekávání návratu nového Slunce. Na konfrontaci se svými činy nás připraví archetyp VELKÉ MEDVĚDICE (20 Aeon). Co jsme zaseli, to sklidíme. Nyní nastává čas, kdy se vracíme do středu „KOLA ROKU“ a chystáme se na setkání s archetypem MĚSÍC NA VODĚ (18 Luna), SLUNCEM ŽIVOTA (19 Slunce). Na závěr se dostaneme do samotného srdce Divokého lesa k archetypům ŠAMANA (1.Mág), VĚDMY (2. Velekněžka) a STROMU SVĚTA (21. Vesmír).

20.12.2024 Setkání s předchozími archetypy, které nás tímto obdobím provedou. Nyní se setkáme s archetypy MĚSÍC NA VODĚ (18. Luna), spojená s emocionálními a sexuálními aspekty naší psychiky, ženském principu v nás a SLUNCEM ŽIVOTA (19. Slunce), představující plodnost a regeneraci, mužský princip. Dostáváme se k ŠAMANOVI (1. Mág), prvnímu hřejivému kontaktu s nadcházejícím sluncem, pociťujícím ve svém srdci. Zahlédnout u něj můžeme mystérium života, spravedlností v rámci přírodního cyklu. Jeho nástroje se musí používat s velkým respektem, neboť jsou posvátná, ale mohou být zároveň i ničivá. Archetyp VĚDMY (2. Velekněžka) žije ve světě citů a intuice. Přináší poučení i zapomnění, je trpělivá i moudrá. Očekává obrat „KOLA ROKU“. Instinktivně chápe mechanismy osudu. Tyto dva archetypy nás připraví na závěrečné setkání s archetypem STROM SVĚTA (21 Vesmír).

28.1.2025 Prošli jsme celým kruhem a nyní završíme cyklus „KOLA ROKU“ v srdci Divokého lesa. Čeká nás transpersonální zážitek při setkání s archetypem STROM SVĚTA (21. Vesmír), samotné DUŠI ZEMĚ. Vstupujeme do srdce stromu a napojujeme se na universální mysl, vesmírná mystéria. Otevírá posvátnou podstatu vesmírného stvoření a sebe jako součást toho všeho. Spojujeme se s vyspělejším organismem a necháme se jím obejmout.

TRVALÁ NABÍDKA 


Mutismyslová harmonizace těla a psychiky

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Labská 17, Děčín
Cena: 1000 Kč + esenciální vonná směs 800 Kč

Uvolnění stresu hudebním rezonančním lůžkem, tóny netradičních hudebních nástrojů a ošetření éterickými oleji. Je možné si nechat změřit míru stresu v těle zyto compassem a namíchat vlastní vonnou směs, která podpoří harmonizaci psychiky.

Přihlášky na TELEFONU 724 152 893


Individuální konzultace

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Labská 17, Děčín
Cena: 1000 Kč 

Mgr. Jana Merhautová – zaměřuje se na hlubinnou analytickou art psychoterapii, aplikovanou ekopsychologii a prvky transpersonální psychologie. 

Pracuje s komplexností fungování osobnosti, obrannými mechanismy, stínovými aspekty i zdroji. Zaměřuje se na rekonstrukci psychické odezvy na zátěžové situace a zdravé zpracování psychicky náročných témat. Netradičním způsobem pomáhá uvolňovat kreativitu a posilovat osobní kompetence. Podporuje ochotu klienta angažovat se v procesu změny a převzetí osobní zodpovědnosti za své psychické i fyzické zdraví. Mezi základní formy psychoterapeutického poradenství, se kterými pracuje jsou individuální konzultace, skupinová arte dílna, pobytová Eko Arteterapie. Ke své práci po domluvě používá také podpůrné doplňkové služby, například práci s alternativními hudebními rezonančními nástroji (BODYWAVE – hudební rezonanční lůžko), esenciálními oleji značky doTERRA a barevným spektrem lahviček Aura soma.

Přihlášky na TELEFONU 724 152 893