EKO ART PSYCHOTERAPEUTICKÉ POBYTY 2022

Pobyty probíhají převážně v přírodě, v prostředí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko. Terapeutická práce spočívá v principu zobrazování vědomých i nevědomých částí psychiky. Otevírá kreativitu a pomáhá v prevenci a léčbě psychických potíží. Nejčastější témata, kterým se věnujeme, jsou náročné životní události a jejich dopad na člověka, nepříjemné psychické stavy a poruchy, úzkosti, fobie, deprese, panické ataky, traumata, ale také psychosomatická onemocnění.
Programy jsou citlivě připravovány tak, aby vyhovovaly fyzické a psychické kondici klienta. Jsou vhodné pro každého, kdo potřebuje najít vnitřní klid a rovnováhu či projít náročnou životní změnou. Individuální témata klienta jsou upřednostňována při všech pobytech před tematickým zaměřením.  
Lze také domluvit následnou individuální konzultaci.

Momentálně probíhají kontinuální programy: roční Eko arteterapeutické pobyty, sebezkušenostní dvouleté výcviky v úvodu do metody Eko Art (artefiletického nebo arteterapeutického charakteru) a trénink rozvoje profesních dovedností pro vedoucí pracovníky.
I přesto bychom vám rádi nabídli jednorázové víkendové workshopy, které v průběhu roku plánujeme. Bude jich méně, uveřejníme je na webových a fb stránkách. Těšíme se na setkání s vámi.

CENÍK SLUŽEB

Informace o ceně je uvedena vždy u konkrétního programu.
Na pobyt je možné se přihlásit jen po zaplacení zálohy (č. ú. 43-9659620217/0100).
Více informací o výši zálohy naleznete na kartě konkrétního programu a v přihlášce.

UPOZORNĚNÍ:
Pokud se u jednotlivých programů u počtu volných míst objeví 0, znamená to, že akce je již obsazena.
Můžete  nám přesto napsat na email institut@arttherapy.cz a my vás povedeme jako náhradníky.
V případě, že by se v programu uvolnilo místo, budeme vás kontaktovat.
Věnujte prosím pozornost INSTRUKCÍM, vezměte s sebou skutečně vše z přiloženého seznamu.
INSTRUKCE

NOVOROČNÍ AMNESTIE
5.- 8. 1. 2023

Amnestie 2022
Kde: Belvedér, Labská Stráň
Cena:
Strava a ubytování: 1000 Kč/noc (při použití vlastního povlečení lze odečíst 150 Kč), zahájení programu je ve čtvrtek od 14 hodin, konec v neděli cca 16-17 hodina
Lektorné: 5 200 Kč

Eko Arteterapeutický pobyt, zaměřený na INTEGRACI potlačených, nepřijatých, bolavých nebo traumatizovaných částí osobnosti. Skrze ritualizaci nevědomých psychických procesů dochází k osvobození, vnitřní rovnováze a podpoře autenticity. Program je koncipovaný jako akt SEBEOSVOBOZENÍ částí osobnosti, které jsme kdysi uvěznili, abychom přežili. Ukrytím (disociací) nepřijatelných, bolavých nebo traumatických zážitků do hlubin nevědomí se obranné mechanismy snažili chránit naši psychiku, přičemž vytvořili vnitřní žalář. Tím jsme se zároveň stali nesvobodní, poloviční, kompenzovaní nebo ovlivnitelní představami druhých. Ztratili jsme sami sebe, svou přirozenou i celistvost. Touha osvobodit se a obnovit autenticitu, volá. Sestupme do vnitřního žaláře, rozhlédněme se, co zapomenutého, bolavého, zakázaného je uvězněno hluboko v nás a pojďme to osvobodit.

Forma práce: Eko Arteterapie, ritualizace psychických procesů, rekonstrukce částí osobnosti

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

Pobyt je již obsazen, pokud máte zájem být náhradníkem, prosím, napište nám na institut@arttherapy.cz.
Pokud se místo uvolní, budeme vás hned informovat.


TRVALÁ NABÍDKA
Mutismyslová harmonizace těla a psychiky

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Labská 17, Děčín
Cena: 1000 Kč + esenciální vonná směs 800 Kč

Uvolnění stresu hudebním rezonančním lůžkem, tóny netradičních hudebních nástrojů a ošetření éterickými oleji. Je možné si nechat změřit míru stresu v těle zyto compassem a namíchat vlastní vonnou směs, která podpoří harmonizaci psychiky.

Přihlášky na TELEFONU 724 152 893

Roční Eko Arte dílny 


Nová roční Eko Arteterapeutická skupina
Roční Eko Arteterapeutický program – Mgr. Jana Merhautová, Šárka Ludmila Podrábská

Roční Eko Arteterapeutický program – Mgr. Jana Merhautová, Šárka Ludmila Podrábská
Místo setkávání: Belvedér, Labská Stráň
Cena: 1 500 Kč/den (terapie, včetně výtvarného materiálu a pomůcek)
Pravidelná víkendová setkání cca každý druhý měsíc
Ubytování a strava u víkendových pobytů se hradí zvlášť.
Zahájení říjen 2022
Termíny setkání:
21.-23.10.2022
2.-4.12.2022
3.-5.2.2023
31.3.-2.4.2023
9.-11.6.2023
září 2023 bude upřesněno

Roční Eko Arteterapeutická skupina, zaměřená na podporu psychiky, zdravou odezvu na zátěžové situace a posílení osobních kompetencí. Arteterapie v přírodě a analytická práce s ní, rekonstrukce psychické odezvy na zátěžové situace, individualizace.

Čeká nás kreativně analytická práce v přírodě, intuitivní umělecká tvorba, spojená se silnými zážitky z přírody a tvorby, analytická práce s obrázky, včetně poznávání obsahů, které nevědomí, skrze symbolické vyjádření do tvorby, uvolňuje. Pracovat budeme i s významem symboliky krajiny pro aktuální situaci, naučíme se v obrazech přírody hledat odpovědi, všímat si paralelního procesu s našimi životy. Budeme v přírodě relaxovat, meditovat, malovat, pracovat se dřevem, fotografií, artefaktem. Budeme objevovat krásy denní i noční krajiny a její proměny. Naučíme se hledat tyto proměny i sami v sobě. Zažijeme poznávání procesů v přírodě, které paralelně odhalují skryté pravdy o nás a pomáhají objevit také motivaci či talenty. Věnovat se budeme individuálním tématům a emocionálnímu rozpoložení každého jednotlivce. Naučíme se používat vlastní navigaci pro zvládání krizových situací a těžkostí života. Čeká nás trénink sebepéče, aby si každý dokázal samostatně pomoci. Příroda je pro takové účely výborným trenažérem. Naučíme se rozpoznat naše automatické reakce a budeme pracovat na jejich případné rekonstrukci. Čeká nás práce s vlastní citlivostí vůči některým z 54 smyslů podle konceptu dr. Cohena a inspiraci získáme i v eko psychologickém konceptu Billa Plotkina a jeho učení o zralosti osobnosti, ekocentrickém přístupu k životu a dospělému postoji.

Zobrazená témata podpoříme ritualizací psychické odezvy na zátěžové situace a posílíme integraci jednotlivých částí osobnosti, které usilují o vnitřní rovnováhu a harmonii. V Eko Arteterapeutické skupině společně vytvoříme bezpečný prostor pro spolupráci a sdílení, podporu i proměnu.

Celkový počet míst: 12
Počet volných míst: 0

 

 

PŘIHLÁŠKA

Přihlášky s motivačním dopisem můžete posílat prostřednictvím tlačítka Přihláška.


Eko Arteterapeutická transformační skupina
Roční Eko Arteterapeutický program – Mgr. Jana Merhautová, Bc. Adam Kyprý

Místo setkávání: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Labská 17, Děčín
Cena: 1 500 Kč/den (terapie, včetně výtvarného materiálu a pomůcek)
Pravidelná víkendová setkání cca každý druhý měsíc
Ubytování a strava u víkendových pobytů se hradí zvlášť.
Zahájení po naplnění skupiny, ideálně duben 2022
Termíny setkání:
Srpen 25.-28.8.2022
Říjen 14.-16.2022
Prosinec 9.-11.2022
Únor 24.-26.2023
Duben 27.-30.2023

Roční Eko Arteterapeutická skupina, zaměřená na rekonstrukci psychiky a posílení osobních kompetencí, zvládání diskomfortu a přenesení této zkušenosti do osobního života. Arteterapie v přírodě, práce se zrcadlením krajiny, ritualizace zdravé psychické odezvy na zátěžové situace, práce s hlasem a pohybem.

Vyhlašuji výběr do roční Eko Arteterapeutické skupiny, která bude probíhat v pravidelných intervalech, formou pobytových setkání. Skupina je vhodná pro každého, kdo potřebuje změnu a je ochoten v ní být iniciativní. Je vhodná také pro lidi, které trápí dosavadní způsob života, trpí psychickými potížemi nebo si nevěří, kdo prožívá akutní nebo dlouhodobou krizi, koho zaplavuje chaos, mívá deprese, úzkosti, paniky, trpí bipolární nebo posttraumatickou stresovou poruchou, kdo má syndrom vyhoření, nechuť k životu nebo hledá jeho smysl. Skupina bude nově pracovat také se základním výukovým programem, který pomůže lépe poznat a pochopit reakce psychiky, strategie obranných mechanismů, vlivy rodových zátěží a jejich trans generační přenos, působení osobního příběhu a vytěsněných reakcí na opakující se vzorce jednání, mentální a emocionální programy a z nich vyplývající podvědomé reakce. Celistvost práce s osobností dotváří i transpersonální rozměr terapeutického přístupu k přesahovým, spirituálním tématům. Jedinečnost každé osobnosti dotváří spojení se s vlastní esencí a setkání na úrovni Duše. Při psychických problémech je vhodné zjistit, z jaké úrovně přicházejí a najít tu nejzdravější část sebe, která pomůže mobilizovat ty ostatní.

Čeká nás kreativně analytická práce v přírodě, intuitivní umělecká tvorba, spojená se silnými zážitky z přírody a tvorby, analytická práce s obrázky, včetně poznávání obsahů, které nevědomí, skrze symbolické vyjádření do tvorby, uvolňuje. Pracovat budeme i s významem symboliky krajiny pro aktuální situaci, naučíme se v obrazech přírody hledat odpovědi, všímat si paralelního procesu s našimi životy. Budeme v přírodě relaxovat, meditovat, malovat, pracovat se dřevem, fotografií, artefaktem. Budeme objevovat krásy denní i noční krajiny a její proměny. Naučíme se hledat tyto proměny i sami v sobě. Budeme pracovat se svými světlými i stinnými stránkami osobnosti a jejich integrací. Podpoříme se ve schopnosti umět zůstat několik hodin o samotě v přírodě, pozorněji vnímat sami sebe i okolí.

Podpoříme svou intuici a citlivost poznáváním některých z 54 smyslů člověka podle konceptu Dr. Cohena. Inspiraci získáme i v eko psychologickém konceptu Billa Plotkina a jeho učení o zralosti osobnosti, ekocentrickém přístupu k životu a dospělému postoji. Zažijeme poznávání procesů v přírodě, které nesou informace z jiné úrovně vědomí a odhalují nám na první pohled skryté pravdy o sobě, včetně inspirace a talentů. Věnovat se budeme individuálním tématům a emocionálnímu rozpoložení každého jednotlivce. Naučíme se používat vlastní navigaci pro zvládání krizových situací a těžkostí života. Čeká nás trénink sebepéče, aby si každý dokázal samostatně pomoci. Příroda je pro takové účely výborným trenažérem. Naučíme se rozpoznat naše automatické reakce a budeme pracovat na rekonstrukci psychické odezvy na zátěžové situace. Ritualizací posílíme integraci jednotlivých částí osobnosti, které usilují o vnitřní rovnováhu a harmonii. Čeká nás také objevování vlastní síly skrze hlas a pohyb. Budeme zkoumat její mechanismy, kapacitu a prostor pro změnu.

V Eko Arteterapeutické transformační skupině společně vytvoříme bezpečný prostor pro spolupráci a sdílení, podporu i proměnu.

Celkový počet míst: 8
Počet volných míst: 0

 

 

PŘIHLÁŠKA

Přihlášky s motivačním dopisem můžete posílat prostřednictvím tlačítka Přihláška.


Tarot – Královská cesta blázna a Aurasoma
Roční Eko Arteterapeutický program

Místo setkávání: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Děčín
Cena: 1 000 Kč za setkání (záloha 1000 Kč)
Termíny: 18. února, 17. března, 22. dubna, 13. května, 17. června 2022
vždy 16 – 21 hodin

Pokračování Arte dílny „Cesta Blázna“. Podmínkou přihlášení je absolvování základního kurzu CESTA BLÁZNA, toto je kurz navazující. 

Skupina je tentokrát menší, zahrnuje i výukovou část, včetně teoretického základu. Na tomto kurzu pracujeme s archetypy velké arkány a Aurasomou. Barevné spektrum emulzních lahviček Aurasomy (z rostlin, bylin a minerálů) propojujeme s významem archetypů Tarotu. Malováním jejich poselství si ujasňujeme jejich poselství skrze vlastní vývojová témata. Zabýváme se barvami lahviček, projektivním výkladem jednotlivých archetypů i rozborem autorské tvorby. 

PLNĚ OBSAZENO