PŘIHLÁŠKA

1. – 3. 12. 2023
Ochutnávkový workshop pro zájemce o dlouhodobý výcvik
v Eko Arteterapii nebo Eko Artefiletice

Na pobyt je možné se přihlásit jen po zaplacení zálohy ve výši 1000 Kč na číslo účtu 43-9659620217/0100.
Jako variabilní symbol uveďte 13122023.
Vaše přihláška se stane závaznou až po uhrazení zálohy. Děkujeme.
Na toto datum se již nemůžete přihlásit.