PRIVÁTNÍ PRAXE JANA MERHAUTOVÁ

Zakladatelka Institutu, předsedkyně sdružení, art psychoterapeutka, supervizorka a lektorka akreditovaných kurzů a výcviků.
Akademické vzdělání v magisterském studiu UK FHS v Praze v oboru Supervize, bakalářské v oboru sociální práce.
Psychoterapeutické vzdělání v oblasti arteterapie:  
psychodynamický a hlubinně orientovaný výcvik v psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie (SUR, ČAA). Studium Akamai University Project Nature Connect, Institute of Global Education The Applied Eco-Arts Therapy USA – PhD.

Česká arteterapeutická asociace
Podrobnější cv

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Psychoterapeutické poradenství se zaměřením na arteterapii a specializací v Eko Arteterapii

Zaměřuji se na hlubinnou analytickou art psychoterapii, aplikovanou ekopsychologii a prvky transpersonální psychologie. Spočívá v principu zobrazování vědomých i nevědomých částí psychiky, skrze kreativní autorskou tvorbu, podpořenou netradičními zážitky v přírodě.

Pracuji s komplexností fungování osobnosti, obrannými mechanismy, stínovými aspekty i zdroji. Zaměřuji se na rekonstrukci psychické odezvy zátěžových situací a zpracování psychicky náročných témat. Netradičním způsobem pomáhám uvolňovat kreativitu a posilovat osobní kompetence. Podporuji ochotu klienta angažovat se v procesu změny a převzetí osobní zodpovědnosti za své psychické i fyzické zdraví. Společně pracujeme s limity a jejich posouvání i díky vystavení se asistovanému diskomfortu v přírodě.

Mezi základní formy psychoterapeutického poradenství, se kterými pracuji, patří individuální konzultace, skupinová arte dílna, pobytová Eko Arteterapie. Někdy pracuji i s podpůrnými doplňkovými službami například alternativními hudebními rezonančními nástroji (BODYWAVE – hudební rezonanční lůžko), esenciálními oleji značky doTERRA a barevným spektrem lahviček Aura soma.

Individuální konzultace

Individuální konzultace pomáhají klientovi navázat prvotní kontakt s terapeutem a umožňují poskytnout bezpečný prostor pro terapii. Pro větší efektivitu a účinnost léčby je důležitá pravidelnost psychoterapeutických setkání, formě individuální, skupinové nebo pobytové.

Pracuji převážně s uměleckými, art psychoterapeutickými prostředky, podle počasí i v přírodě, která se stává výtvarným ateliérem. Psychologická podpora spočívá v principu zobrazování vědomých i podvědomých částí naší psychiky prostřednictvím intuitivní tvorby nebo konkrétní krajiny v přírodě. Vhodně zvolený ráz krajiny paralelně pomáhá pracovat s tématem či psychickou odezvou.

Nejčastější tématem v terapii, kterým se dlouhá léta věnuji jsou panické úzkostné ataky, se kterými mám největší zkušenosti a 100 % úspěšnost léčby. 

Dále se u klientů setkávám s těžkými dopady náročných životních událostí na psychiku, vztahovými či zdravotními potížemi, problémy v rodině, traumaty, fobiemi, depresemi. Velmi často se objevují i témata výchovných problémů u dětí a potřeba podpořit rodičovské kompetence.

V počátcích individuálního psychoterapeutického poradenství využívám aktivní rozhovor s klientem, při kterém se pomocí otázek a odpovědí společně dostáváme k pojmenování potíží a dojednání terapeutické zakázky. Nejdříve celou situaci společně mapujeme, pátráme po souvislostech, objevujeme příčiny v návaznosti na následek. Zabýváme se osobní a rodinnou anamnézou. Při terapeutické práci se zabýváme reakcemi psychiky na zátěžové situace a její rovnováhu. Podporuji kompetence klienta, jeho osobní zdroje i angažovanost, čímž vzniká zásadní předpoklad k úspěchu v terapii a osobní proměně.

Skupinová arteterapie / Eko arteterapie

Probíhá ve skupině klientů a je užitečná zejména pro svou dynamiku, která aktivuje intenzivnější prožitky a přenos (sebeobraz, který se promítá do druhého člověka). Skupinová práce poskytuje příležitost k zrcadlení vlastního problému, která se u druhých daří zahlédnout lépe než u sebe. Díky příběhům ostatních klientů a nabídce pestrosti řešení, dochází ke vzájemné inspiraci, obohacení pohledu na věc a podpoře osobní proměny. Výhodou je proces sdílení i bohatost zpětných vazeb.

Pokud někomu sdílení nevyhovuje nebo se ho obává je zcela dobrovolné a není nutné. Sdílet se mohou pouze zážitky z arte tvorby či samotná díla, vztahující se k tématům. Ve skupině zpravidla po nějaké době vzniká mezi klienty pocit bezpečí a blízkosti. Transformační procesy probíhají daleko rychleji a klienti se v nich vzájemně podporují.

Pobytová arteterapie / Eko arteterapie

Intenzivní forma psychoterapeutického poradenství probíhá díky pobytovým programům. Je v nich dostatek prostoru otevřít psychicky náročná témata, zkoumat reakce na ně a hledat ideální řešení. Cílem je vytvořit bezpečný časový prostor pro ritualizaci rekonstruovaných psychických procesů. Eko Arteterapeutické pobyty jsou citlivě připravovány tak, aby vyhovovaly aktuálním potřebám, fyzické i psychické kondici i zdravotnímu stavu klienta.

Jedná se o účinnou formu psychoterapeutického poradenství, která bývá díky několikadennímu procesu intenzivní, zážitková s dostatečným prostorem pro terapeutický proces. Dostává se do hlubokých úrovní psychiky a je značně transformační. Pobyty bývají tematicky zaměřené, přesto jsou individuální témata klientů upřednostňována. Psychoterapeutická podpora je celodenní, dvacetičtyřhodinová. Pobyty probíhají v prostředí Národního parku České Švýcarsko a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.