PRIVÁTNÍ PRAXE JANA MERHAUTOVÁ

Zakladatelka Institutu, předsedkyně sdružení, art psychoterapeutka, supervizorka a lektorka akreditovaných kurzů a výcviků.
Akademické vzdělání v magisterském studiu UK FHS v Praze v oboru Supervize, bakalářské v oboru sociální práce.
Psychoterapeutické vzdělání v oblasti arteterapie:  
psychodynamický a hlubinně orientovaný výcvik v psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie (SUR, ČAA). Studium Akamai University Project Nature Connect, Institute of Global Education The Applied Eco-Arts Therapy USA – PhD.

Česká arteterapeutická asociace
Podrobnější cv

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Psychologické poradenství,  Eko Arteterapie, Supervize

Vycházím z psychodynamického směru, hlubinně-analytické Eko Arteterapie, která propojuje arteterapii s aplikovanou ekopsychologií, podpořenou prvky transpersonální psychologie. Spočívá v principu zobrazování vědomých i nevědomých částí psychiky, skrze spontánní umělecké sebevyjádření se zachycením hloubky prožitků v přírodě. Příroda je dokonalým ateliérem, poskytující nepřeberné množství barev, materiálů, designu, vůní i dalších smyslově bohatých zkušeností. Vytváří psychorelaxační zázemí a zároveň dokáže být projekčním plátnem naší psychiky. Umí ukázat, co se uvnitř nás odehrává. Zprostředkovává naladění se na 54 smyslů/citlivostí (koncept Dr. Cohena), které aktivují intuici i spiritualitu. Probouzejí empatické naladění na sebe i své okolí. Zvyšují sebedůvěru i kompetence. Pobyty v přírodě nás rovněž konfrontují se schopností zvládat diskomfortní situace, můžeme zažít přirozenou sílu přírody, objevit vůči ní v sobě úctu a respekt. Všechny tyto aspekty se propisují do fungování v běžném životě.

Preferuji eklektický přístup, propojující různé psychoterapeutické přístupy, inspiruji se Freudem, Jungem, Perlsem, Bernem, Satirovou, Grofem, ale také Plotkinem, Helingerem, Cohenem i Priessnitzem. Zaměřuji se na podporu zdraví, tělesnou i duševní kondici člověka, kreativitu i zplnomocňování jeho kompetencí.

Specializuji se na práci s traumaty, včetně transgeneračních témat, krizové a zátěžové situace, ale také panické úzkostné ataky a bipolární afektivní poruchy. Smyslem práce s těmito tématy je rekonstrukce psychické odezvy na zátěžové situace a jejich následná integrace.

Mezi základní formy psychologického poradenství, které nabízím patří individuální konzultace, pravidelné skupinové arte dílny a pobytová Eko Arteterapie. Někdy podpůrně zařadím i doplňkové alternativní služby například hudební rezonanční nástroje (BODYWAVE – hudební rezonanční lůžko, gongy, tibetské mísy), esenciální oleje značky doTERRA a barevné spektrum lahviček Aura Soma.