ARCHIV A FOTKY Z AKCÍ

Psychorelaxační pobyty v přírodě

Psychorelaxační pobyty v přírodě

Projekt na podporu ukrajinských dětí a jejich doprovodu, které čelí tíživé psychické situaci v souvislosti s válečným konfliktem. Zahrnuje pobyt zejména v přírodě s technikami pro podporu důvěry, vzájemného sdílení, podporu osobní síly, relaxace, zklidnění a návratu důvěry v život. Vše směřuje k usnadnění adaptačního procesu na podmínky nového prostředí, potažmo na začlenění do nového kolektivu např. školy.
Primárně je zacílen na tuto skupinu, ale nabízí podporu i českým dětem, které se staly spolužáky dětí ukrajinských a spoluprožívají jejich tíživou situaci. Současně také přichází s podporou pomáhajícím profesionálům a dobrovolníkům formou relaxačního tvoření v přírodě, supervize i akreditovaným vzděláním.

Roční cyklus Arte dílna – Cesta blázna

Roční Art psychoterapeutický program
Otisk osobnosti a jejího psychologického vývoje v autorské tvorbě s archetypy Tarotu. Setkání s jednotlivými archetypy Velké arkány vytváří příležitost lépe poznat a uchopit vliv jednotlivých archetypálních témat v našem životě.

Outdoor Eko Art – Podpora odolnosti psychiky a imunitního systému

Roční Eko Art psychoterapeutický program
Outdoorová skupina, založená na eko arteterapeutické tvorbě za každého počasí v přírodě. Pracovat budeme s vlastními aktuálními tématy skrze zrcadlení krajiny, autorskou tvorbu, sebereflexi a sdílení.

Artedílna – Stabilita osobnosti 

Roční Eko Arts program
Analýza, cvičení a rozvoj osobnosti skrze kreativní formy sebevyjádření malováním, hlasem, pohybem, dramatikou. Posílení vnitřních zdrojů a kompetencí. Umělecká dovednost není podmínkou, necháme se vést vnitřními intuitivními obrazy, které nás mnohému naučí. Výsledkem kreativní práce s psychikou bývá posílení psychiky, uvolnění emocí, objevení nefunkčních vzorců, ujasnění priorit, pochopení příčin a následků.

Outdoor pro Rodiče a děti 

Eko Arteterapeutický program v přírodě
Eko arteterapeutický program v přírodě pro rodiče a děti zaměřený na podporu duševního i fyzického zdraví, pravidel, hranic, samostatnosti a odvahy. Program od děti školního věku do 15 let v menší skupině cca 6 rodin.

Ohlédnutí za programem Umění konců a začátků 15. – 17. 10. 2021

Eko Arteterapeutický pobyt

Ohlédnutí za programem Rodiče a děti  28. – 30. 5. 2021

Letní Eko arteterapeutický pobyt pro rodiče a děti

Ohlédnutí za programem Kořeny a rodinný systém 28. – 30. 5. 2021

Eko Arteterapeutický program v přírodě

Ohlédnutí za programem Osobní a profesní cesta 22. – 23. 5. 2021

Eko Arteterapeutický program v přírodě

Ohlédnutí za programem Rekonstrukce psychické odezvy na krizové či zátěžové situace, ritualizace psychických procesů 24. 4. 2021

Jednodenní Eko Arteterapeutický program, zaměřený na aktuální individuální témata. Program určený pro každého, kdo potřebuje řešit psychicky náročné situace, nepříjemné psychické stavy jako například úzkosti, deprese, panické ataky, strachy, pochybnosti nebo konkrétní situace ať už rodinné, vztahové, profesní apod. Program  kompletně probíhal v přírodě.

Ohlédnutí za pobytem Hodnoty partnerského vztahu, 27. – 30. 8. 2020, Belvedér

4denní program, se týkal partnerských hodnot, ale také vztahu k sobě, svému zdraví, profesní realizaci či rodině. Pobyt v přírodě pomohl vyladit atmosféru a ujasnit si témata, postoje, hodnoty i hledat způsoby a cesty k jejich řešení.
Poustevnický 24hodinový prostor prožitý sám se sebou nebo v páru přinášel náhled i inspiraci. Skrze prožitky a tvorbu jsme mohli nahlédnout na nefunkční programy, ve kterých se cyklíme i příležitosti z nich vystoupit. Učili jsme se odhalit principy, na kterých je vztah založen, vážit si zdrojů i porozumět vlastní projekci do vztahů s druhými, všímat si společných hodnot, ale také závislostí či nejasných hranic. Témata, která nás provázela: jak být ve vztahu skutečně přítomní, jak uvidět, zda ve vztahu suplujeme otce či matku, jak umíme být společně, a přesto každý sám za sebe, jak podporujeme druhého a přesto za něj nepřebíráme odpovědnost.

Fungování a dynamika vztahu se projevila také v ritualizaci partnerského příběhu i její proměně. Silným zážitkem bylo kreativní propojení a vzájemné uctění partnerských kořenů. U individuálních zakázek se ukázalo partnerské téma skrze Anima a Animu, nebo-li mužský a ženský princip. Ve všech aktivitách nás propojovalo vzájemné sdílení, zpětná vazba i charakteristické téma i směr, které si zaslouží podporu či proměnu.

Ohlédnutí za pobytem Bezpečí a respekt v rodině – rodiče a děti, 23. – 26. 8. 2020, Belvedér

4denní pobyt pro rodiče a děti se uskutečnil koncem prázdnin a přinesl spoustu inspirace a zážitků. Cílem programu bylo kreativně zážitkovou formou pracovat s rodinnou hiearchií, skrze rodový příběh přinést propojení s vlastními kořeny, osahat si práci s pravidly a hranicemi, věnovat se prožívání i schopnosti své pocity reflektovat. Vyzkoušeli jsme si odolnost proti zátěži v diskomfortním prostředí i orientaci v terénu. Zvládli jsme projektovat rodinné bivaky, realizovat je, společně vytvořit dělbu práce, poznávat noční krajinu, posílit odvahu a spolupráci a přenocovat v lese. Během krátké doby se vykrystalizovala témata, se kterými jsme mohli pracovat i formou ritualizace. Pracovali jsme s proměnou a rovnováhou psychické odezvy na některé situace a posílili své kompetence. Děkuji za silnou zpětnou vazbu jak od dětí, tak i od rodičů. Těší mě, že tato práce má velký smysl. Děkuji všem zúčastněným i překrásné přírodě.

Ohlédnutí za pobytem Podpora psychiky v přírodě, 25. 6. – 28. 6. 2020, Všemily

4denní prostor věnovat se akčním i relaxačním technikám pro zjištění, jak na tom jsme se svou psychickou odezvou vůči stresu a nepohodlí. Měli jsme možnost nahlédnout do zrcadla sebe sama skrze intuitivní autorskou tvorbu a reakce na zážitky v přírodě, spojené s nepohodlím a nečekanými situacemi. Učili jsme se více důvěřovat svým schopnostem i silám v přírodě. Poustevnický čas, nebo-li 24 hodin sami se sebou v přírodě, poskytl prostor pro odpočinek, ale také konfrontaci se svými vnitřními procesy a emocemi. To vše, vepsané do autorské tvorby poskytlo informace, na které běžně nevidíme a ukázalo inspiraci pro nový směr.

Uvědomili jsme si, že zážitky v divoké denní i noční přírodě podporuje schopnost spolehnout se sami na sebe, pomáhá překonat strach a paniku, vytvořenou ve vlastních představách. Nedílnou součástí „Poustevníka“ je sdílení i následné ukotvení témat do artefaktu, malby fotografie či koláže. Psychika zdatně komunikuje se symbolikou a ritualizace nově ukotvené psychické odezvy na stres pomáhá změnit naše paradigmata.

Děkujeme místní krajině, že jsme mohli prožít naplněný čas v tak krásném prostředí. Děkujeme, že jsme se mohli stát zase o kus celistvější.

Ohlédnutí za pobytem Psychická a fyzická stabilita. 27. 2. – 1. 3. 2020

Nový eko art terapeutický pobyt, který stál za to. Setkání sedmi mužů a osmi žen.
Zřejmě jsme úspěšně zahájili tradici čtyřdenního programu s dostatečným časem na tvorbu a pobyt v přírodě. Kdo si troufl na zimního Poustevníka (24 hodinový pobyt v přírodě sám se sebou) byl nesmírně obdarován. Zimní krajina přináší úplně jinou kvalitu než na kterou jsme při letním Poustevníkovi zvyklí. Kromě delší tmy a větší zimy si Poustevníci přišli na své díky velkému klidu, který krajina v těchto měsících nabízí. Obdarování z překonání diskomfortu bylo obrovské. Zanechalo v Duši klid, odvahu a radost. Posílení vlastních kompetencí přináší větší psychickou i fyzickou stabilitu, posiluje neskutečným způsobem imunitní systém. Program byl individualizován, bylo spoustu času na spontánní tvorbu i analytickou činnost. V přírodě každý pobýval tak dlouho, jak potřeboval a pracoval na svých tématech. Velký prostor byl věnován i konzultacím. Novinkou byla pohybová a hlasová dílna pod vedením Katky Cibulkové a Adama Kyprého. Odměnou byla velká spokojenost s jejich programem.
Čas přišel i na ritualizaci psychických procesů, tentokrát s možností videoanalýzy. To se ukázalo jako velmi obohacující. Možnost sledovat, co se v „psychické mapě“ odehrává a na co běžně není vidět zanechalo silný dojem a přineslo praktický „návod“ do běžného života.
Navíc jsme si doslova užívali gastro terapeutické zázraky z kuchařsky mistrovského veganského umění Mirky Špátové a Lukáše Trlice. Tento pobyt zanechal silný dojem v kjaždém z nás, sešla se výborná parta a vykročení za hranice svých možností potkalo úplně každého. Velké díky všem.

Matrice osobnosti – Mapa psychických zdrojů, 12. – 21. 7. 2019

Velké díky za video:
Adam Kyprý
Velké díky za hudbu:
Maok

Ohlédnutí za desetidenním EKO ART TERAPEUTICKÝM pobytem.
Program, při kterém se propojuje arteterapie s ekopsychologií. 
Individuální i skupinová eko art terapeutická práce, která aktivuje regeneraci psychických i fyzických sil, podporuje kreativitu, otevírá prostor pro zpracování osobních témat, včetně úzdravných mechanismů a posílení sebezáchovných principů. Je doplněna rozvojem některých z 54 smyslů člověka podle konceptu Dr. Cohena. Jedná se o zvýšení citlivost organism
u ať už v oblasti emocionální, hormonální, ale také fyzické i racionální. 
Deset dní jsme pracovali v přírodě i formou land art, potkávali se v těsné vzdálenosti se zvířaty, nořili se do vnitřního světa obrazů, schopností vyjádřit se nekonvenčním způsobem, poznávali v hloubce svět metafor i symbolické vnímání časoprostoru. 
Samozřejmostí byla odborná terapeutická zpětná vazba, sdílení a vzájemná podpora. 
Již nyní chystáme letní pobyt pro rok 2020.


Tvorba rodinného artefaktu, 8. – 9. 6. 2019

O víkendu probíhal eko arteterapeutický pobyt rodičů s dětmi. Podařilo se vypnout mobily, tablety, počítače, opustit televizní seriály a strávit společný čas v přírodě, stavěním bivaku i přespáním v něm, ale také povídáním o rodových kořenech či kreativní tvorbou. V rodinách se běžně příliš nevypráví o příbězích našich předků, často ani netušíme, jak se jmenoval pradědeček. O to úžasnější bylo sdílení rodových příběhů i tvorba rodokmenu.
Děti také uvařily v kotlíku polévku pro rodiče a skvěle spolupracovaly. Stavění bivaku bylo společné dílo rodičů a dětí, kde se nádherně ukázalo, kdo v rodině „vládne“, jaké má rodina priority, hodnoty, hranice, pravidla. Je jedno, jestli se maluje obrázek nebo tvoří bivak. Obojí je arte dílo, nad kterým se dá diskutovat, ve kterém se dá číst jako v mapě. Je inspirací k novým nápadům a řešením výchovných problémů, když už obvyklé nefunguje. Je to nenásilná forma, jak pracovat terapeuticky s dětmi a přitom zapojit celou rodinu. Nejde jenom o „výlet s tvorbou“, ale o podpůrný terapeutický prostor, kde se můžeme hravou formou věnovat i vážnějším rodinným tématům, nahlédnout na příčiny problémového chování nebo projevení nevyjádřených emocí či hledání nových začátků. V každém případě je pro rodiny velmi obohacující strávit společný čas netradičně, něco se o sobě dozvědět, překonat limity a zažít něco nového. Noční pobyt je často pro děti novou zkušeností, díky níž poznávají svět přírody z jiného úhlu pohledu a také se učí poznávat sami sebe.


Všichni pocházíme z Vesmíru, 24. – 26. 5. 2019

O víkendu jsme měli novinku art psychoterapeutických programů: „Všichni pocházíme z Vesmíru“ . Téma bylo nad očekávání „zemité“. Věděla jsem, že tento program musím zařadit a nechtěla jsem EZO setkání.

Ukázalo se, jak moc býváme zabředlí ve svých potížích, ovlivněni subjektivním prožíváním reality. Nejde ani tolik o to, co se děje, ale jak na to reagujeme. Většinou se konfrontujeme se sebehodnotou, tlakem, očekáváním, strachem, obavami ze selhání, hodnocením…..
Nebývá pro nás samozřejmé opustit pozici vlastní důležitosti a povolit urputný postoj k čemukoliv. 

V našich životech často chybí propojení s něčím větším než jsme my. Spirituálním rozměrem života se většinou nezabýváme. Nikdo nás ve vzdělávacích systémech neučí žít duchovní hodnoty běžného každodenního života. Nemyslím orientovat se v náboženských institucích a jejich rituálech. Myslím umět poznat a následovat vnitřní hlas, vedoucí nás k přesahu…. 

Víkendové setkání přineslo nový rozměr práce s psychikou. Většinou pracujeme s jejím principy, životními tématy, dědičnými traumaty. Rehabilitujeme zapomenuté či vytěsněné části osobnosti. Snažíme se pochopit aktuálnost obranných mechanismů, aktivujeme vlastní zdroje. Propojení těchto témat s vlastní spirituální identitou se vyplatilo.

Ve své praxi se často setkávám s typem lidí, kteří se na naší planetě necítí být úplně DOMA. Od malička si připadají jiní, těžko se srovnávají s hodnotami většinové společnosti. Jsou kritičtí nebo sebekritičtí, případně obojí, hledají logiku jako „Malý Sheldon“. Okolí je příliš nechápe. Často touží být nenápadní, což se jim příliš nedaří. Často je bolívá je tělo, hlavně srdce a hlava, mívají psychické potíže, někdy i suicidiální tendence. Učí se přijmou svou jinakost. Jejich logika je odlišná od té „běžné“. 

Víkendové setkání bylo vlastně setkáním „mimozemšťanů“, konfrontace s nimi byla úžasná….. Uvědomila jsem si, že pro ně jsme „mimoni“ zase my. Nesou sem jiné hodnoty, jenom to potřebují ustát, dát se do kupy. A také tu najít hlubší smysl než těch mnoho povrchností, kterými tu často žijeme. 

Ve své privátní praxi se často setkávám s neblahými důsledky našeho „normálního“ života na naši psychiku. Jsme hodně orientovaní na výkon a soutěž. Příliš zaměstnáváme hlavu, topíme se v emocích, kterým často ani sami nerozumíme. Chybí nám rovnováha mezi raciem, tělem a duší. Nevíme, jak střídat bytí a konání. Nevíme, jak dozrát. Jak se nerozplývat blahem nad vlastními nezralými adolescentními projevy. 

Modrá planeta Země letí obrovskou rychlostí Vesmírem a my s ní. Zacítit toto spojení, objevit ho ve své paměti, ve svém nadčasovém neracionálním vnímání je velmi zdravé a silné. Zažít takové propojení, vnímat, čeho jsme součástí bychom mohli do svého života pozvat častěji. Nevěřila jsem, jak moc se díky tomu může proměnit postoj k našim pozemským starostem.


Kořeny, talenty, seberealizace, 5. – 7. 4. 2019

Ještě teď ve mě doznívá téma minulého art psychoterapeutického víkendu na Belvedéru  KOŘENY, TALENTY, SEBEREALIZACE. 
Uvědomili jsme si, nakolik jsou příběhy předků v nás zakořeněné a jak často je v základním principu opakujeme. Jejich akceptací se stáváme celistvější a nebrzdíme se. Někdy může být konfrontace těžká, především, když se u kořenů setkáváme s traumaty, tabuizovanými tématy, zapomenutými situacemi, negativními zkušenostmi. Jejich otisk i tak neseme ve svém těle i psychice. Když se příběhům předků v sobě nebráníme a neodsuzujeme je, přichází konečně úleva a někde za tou bolestí i velká síla. Jsme vyživováni kořeny stejně jako stromy. Můžeme si díky nim dopřát živiny, které ke svému životu zásadně potřebujeme. 
O to svobodněji proudí v našich žilách potenciál realizovat vlastní talenty. Jejich propojení s vlastní životní cestou je odměnou za respekt k předkům. Díky tomu, že byl o tento program nebývalý zájem a na mnoho z vás se nedostalo, rozhodli jsme se ho do konce roku ještě jednou zopakovat. Děkujeme. 


Život v rodině očima dítěte, 1. – 3. 3. 2019

Velké poděkování a obdiv všem z minulého Art psychoterapeutického pobytu „ŽIVOT V RODINĚ OČIMA DÍTĚTE“. Vážím si odvahy rodičů podívat se na svou roli fokusem dítěte. Pomohlo to porozumět lépe vnitřnímu světu svých dětí i najít si k nim tu „správnou“ cestu. Ukázalo se, proč je důležité zůstávát rodičem a ne kamarádem (těch můžeme mít v životě mnoho, ale rodiče máme jenom jedny na celý život). Neříkejme, že dítě něco neví jenom proto, že jsme mu to neřekli. Velmi dobře načítá atmosféru v rodině a ví, zda jsme šťastní či ne. Podporujme láskyplný přístup i adekvátní hranice, a neplňme každé přání, které dítěti vidíme na očích.
Proč? Protože nemá prostor dostatečně toužit a snít, rozvíjet fantazii či překonávat překážky. A my rodiče zase nemáme čas zjistit, zda se jedná o nároky či potřeby.
Konfrontovat se se svými stinnými rodičovskými stránkami nebývá jednoduché. Bylo vidět, že to ve výsledku přináší větší zralost a že se v tom dítěti daří lépe. Někdy je těžké vidět, že dítě vychovává dítě. Je fajn uvědomit si své silné stránky a posílit rodičovské kompetence. Ještě jednou velké díky, byla to ohromná zkušenost.


Arte-relaxační víkend, 15. – 17. 2. 2019

Malé ohlédnutí za ARTE RELAXAČNÍM víkendovým pobytem v Bohemian COTTAGE – České Švýcarsko, Czech Switzerland. Meditace ve sněhu, malování, práce s tarotovými archetypy Životní cesty Blázna, alchymie vonných esenciálních olejů, sauna, koupací sud pod hvězdami a gastro zážitek vegetariánské alchymie.
Děkujeme za krásný prostor Irena Kubicová, Aleš Kubica


NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO