EKO ART PSYCHOTERAPEUTICKÉ POBYTY 2020

Pobyty probíhají převážně v přírodě, v prostředí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko.
Terapeutická práce spočívá v principu zobrazování vědomých i nevědomých částí psychiky. Otevírá kreativitu a pomáhá v prevenci a léčbě psychických potíží. Nejčastější témata, kterým se věnujeme, jsou náročné životní události a jejich dopad na člověka, nepříjemné psychické stavy a poruchy, úzkosti, fobie, deprese, panické ataky, traumata, ale take psychosomatická onemocnění.

EKO ART PSYCHOTERAPEUTICKÉ POBYTY

ROČNÍ CYKLY ARTE DÍLNA

Eko Art psychoterapeutické pobyty 2020

Cena: informace o ceně vždy v události konkrétního programu
NA POBYT JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT JEN PO ZAPLACENÍ ZÁLOHY! (č.ú. 43-9659620217/0100)

Více informací o výši zálohy naleznete na kartě konkrétního programu a v přihlášce.

Programy jsou citlivě připravovány tak, aby vyhovovaly fyzické a psychické kondici klienta. Jsou vhodné pro každého, kdo potřebuje najít vnitřní klid a rovnováhu či projít náročnou životní změnou.
Individuální témata klienta jsou upřednostňována při všech pobytech před tematickým zaměřením.  
Lze také domluvit následnou individuální konzultaci.

 

UPOZORNĚNÍ:
Pokud se u jednotlivých programů u počtu volných míst objeví 0, znamená to, že akce je již obsazena.
Můžete  nám přesto napsat na email institut@arttherapy.cz a my vás povedeme jako náhradníky.
V případě, že by se v programu uvolnilo místo, budeme vás kontaktovat.
Věnujte prosím pozornost INSTRUKCÍM, vezměte s sebou skutečně vše z přiloženého seznamu.
INSTRUKCE

9. – 11. 10. 2020
Sebehodnota a osobní vize

Eko Arts terapeutický pobyt

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400 Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Začátek programu je ve 14:00, konec cca v 19:00 hod.

Integrace vlivů utvářejících osobnost, ať už generačních vzorců, osobních zkušeností či společenských vzorců. Setkání se zdrojem svých komplexů jako je sebekritičnost, nejistota, pochybnosti, srovnávání se s druhými, ale také pocit marnosti či nepatřičnosti. Skrze sebe empatii, úctu a respekt k vlastní osobnosti lze lépe objevit své talenty a přiblížit se tak smyslu své existence.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

23. – 25. 10. 2020
Umění konců a začátků

Eko Arts terapeutický pobyt

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400 Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Začátek programu je ve 14:00, konec cca v 19:00 hod.

Příslib jara v přírodě umí inspirativně navodit přirozenou atmosféru ukončování starého a otevírá příležitost něčemu novému. V životě je mnoho situací, kdy sbíráme odvahu jít dál. Vydejme se k příležitosti něco ve svém životě proměnit.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

30.10. – 1. 11. 2020
Osobní a profesní cesta

Eko Arts terapeutický pobyt v přírodě

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400 Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Začátek programu je ve 14:00, konec cca v 19:00 hod.

Eko arteterapeutický poobyt v přírodě zaměřený na dary a talenty osobního a profesního života. Symbolická cesta, která vede od ujasnění si svých schopností, darů a talentů ke smysluplné realizaci. Propojení našeho úsilí a působení v životě s vyšším smyslem naší existence.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

 

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

6. – 8. 11. 2020
Kořeny a rodinný systém

Eko Arts terapeutický pobyt

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400 Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Začátek programu je ve 14:00, konec cca v 19:00 hod.

Propojení zdrojů z prastaré moudrosti našich předků s inspirací a jedinečností naší Duše i schopností smysluplně se realizovat. Uvolnění blokád, které brání poznat v hloubce naše talenty a nebát se je projevit. Umět vytvořit rovnovážný prostor v sobě, bez hodnocení a kritiky všem členům rodinného systému. Jen tak můžeme beze zbytku přijmout sami sebe a dovolit si žít svůj život v rovnováze.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

27. – 29. 11. 2020
Život v rodině očima dítěte

Eko Arts terapeutický pobyt

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400 Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Začátek programu je ve 14:00, konec cca v 19:00 hod.

Eko Art terapeutický pobyt zaměřený na mapu rodiny a její příběh z pohledu dítěte. Dítě vidí a prožívá rodinu vlastníma očima a často si tento obraz v sobě nese po zbytek svého života. Vyzkoušet si jeho roli, podívat se jinak na fungování rodiny i sebe je velkou příležitostí mnohé pochopit a včas proměnit. Máte odvahu zjistit, jaké to je a vnímat rodový příběh i atmosféru v rodině očima dítěte? Je to velká příležitost pro získání nadhledu, pochopení a změnu.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 3

 

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

4. – 6. 12. 2020
Mimozemšťanem ve společnosti aneb Jak bezpečně žít svou „jinakost“

Eko Arts terapeutický program

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400 Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Začátek programu je ve 14:00, konec cca v 19:00 hod.

Umění PŘESTAT se porovnávat s ostatními, chtít se jim podobat nebo touhu získat jejich pozornost. Řešením je pochopit dary své jedinečnosti a žít je, nalézt cestu ke své skutečné identitě a propojit se s inteligencí přesahující lidské myšlení. Cílem je uvolnit se z omezujících vzorců, opustit pocit vlastní důležitosti a nechat ZAZÁŘIT to nejlepší v nás. 

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

 

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

7. – 10. 1. 2021
Novoroční Amnestie

Tradiční arteterapeutický program

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 5 800 Kč/za osobu (lektorné 2 800 Kč, ubytování a veganská strava 3 000 Kč)). Záloha 2 000 Kč.

Začátek programu je ve čtvrtek 7.1. ve 14 hodin, konec v neděli 10.1. cca v 18 hodin.
Doplatek za celý pobyt musí být kompletně uhrazen na účet
měsíc před konáním akce.

Tradiční arteterapeutický program, zaměřený na celistvost a sebepřijetí. Uvolnění traumatizovaných částí osobnosti, integrace transgeneračně náročných témat a posílení svobodného postoje.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 8

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

Roční Eko Art psychoterapeutické programy


Artedílna – Stabilita osobnosti 
Roční Eko Arts program pro malou skupinu 10 osob

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Děčín
Jeden pátek měsíčně od 16:00 do 20:00

Termíny (září 2020 – červen 2021):
2020 –
25. září, 2. října, 17. listopadu, 11. prosince
2021 – 15. ledna, 26. února, 19. března, 2. dubna, 21. května, 25. června

Cena: 10 000 Kč/ročník (Platbu lze rozdělit na měsíční splátky. Tu je nutné uhradit i v případě absence)

Analýza, cvičení a rozvoj osobnosti skrze kreativní formy sebevyjádření malováním, hlasem, pohybem, dramatikou. Posílení vnitřních zdrojů a kompetencí. Umělecká dovednost není podmínkou, necháme se vést vnitřními intuitivními obrazy, které nás mnohému naučí. Výsledkem kreativní práce s psychikou bývá posílení psychiky, uvolnění emocí, objevení nefunkčních vzorců, ujasnění priorit, pochopení příčin a následků.

Celkový počet míst: 10
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA

Outdoor Eko Art – Podpora odolnosti psychiky a imunitního systému
Roční Eko Art psychoterapeutický program

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Děčín
Jedenkrát měsíčně odpoledne od 16:00 do 21:00

Termíny (září 2020 – červen 2021):
2020 –
17. září (Belveder), 15. října (Belveder), 26. listopadu, 17. prosince
2021 – 
21. ledna, 18. února, 11. března, 1. dubna, 20. května, 17. června

Cena: 10 000 Kč/ročník (Platbu lze rozdělit na měsíční splátky. Tu je nutné uhradit i v případě absence)

Outdoorová skupina, založená na eko arteterapeutické tvorbě za každého počasí v přírodě. Pracovat budeme s vlastními aktuálními tématy skrze zrcadlení krajiny, autorskou tvorbu, sebereflexi a sdílení.

Celkový počet míst: 12
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA

září 2020 – červen 2021
Roční cyklus Arte dílna – Cesta blázna

Roční Art psychoterapeutický program

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Děčín
Jeden pátek měsíčně od 16:00 do 21:00

Termíny (září 2020 – červen 2021):
2020 –
1. září, 16. října, 13. listopadu, 18. prosince
2021 – 22. ledna, 5. února, 12. března, 23. dubna, 7. května, 5. června

Cena: 10 000 Kč/ročník (Platbu lze rozdělit na měsíční splátky. Tu je nutné uhradit i v případě absence)

Otisk osobnosti a jejího psychologického vývoje v autorské tvorbě s archetypy Tarotu. Setkání s jednotlivými archetypy Velké arkány vytváří příležitost lépe poznat a uchopit vliv jednotlivých archetypálních témat v našem životě.

Celkový počet míst: 12
Počet volných míst: 5

 

PŘIHLÁŠKA