EKO ARTS PSYCHOTERAPEUTICKÉ POBYTY 2020

Pobyty probíhají převážně v přírodě, v prostředí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko.
Terapeutická práce spočívá v principu zobrazování vědomých i nevědomých částí psychiky. Otevírá kreativitu a pomáhá v prevenci a léčbě psychických potíží. Nejčastější témata, kterým se věnujeme, jsou náročné životní události a jejich dopad na člověka, nepříjemné psychické stavy a poruchy, úzkosti, fobie, deprese, panické ataky, traumata, ale take psychosomatická onemocnění.

EKO ARTS PSYCHOTERAPEUTICKÉ POBYTY

ROČNÍ CYKLY ARTE DÍLNA

Eko Arts psychoterapeutické pobyty 2020

Cena: informace o ceně vždy v události konkrétního programu
NA POBYT JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT JEN PO ZAPLACENÍ ZÁLOHY!

Více informací o výši zálohy naleznete na kartě konkrétního programu a v přihlášce.

Programy jsou citlivě připravovány tak, aby vyhovovaly fyzické a psychické kondici klienta. Jsou vhodné pro každého, kdo potřebuje najít vnitřní klid a rovnováhu či projít náročnou životní změnou.
Individuální témata klienta jsou upřednostňována při všech pobytech před tematickým zaměřením.  
Lze také domluvit následnou individuální konzultaci.

 

UPOZORNĚNÍ:
Pokud se u jednotlivých programů u počtu volných míst objeví 0, znamená to, že akce je již obsazena.
Můžete  nám přesto napsat na email institut@arttherapy.cz a my vás povedeme jako náhradníky.
V případě, že by se v programu uvolnilo místo, budeme vás kontaktovat.
Věnujte prosím pozornost INSTRUKCÍM, vezměte s sebou skutečně vše z přiloženého seznamu.
INSTRUKCE

31.1. – 2. 2. 2020
Sebeempatie

Psychorelaxační pobyt

Kde: Bohemian Cottage, Krásná Lípa
Cena: 4 800,- Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Zimní víkendový Eko Arts pobyt v nádherném prostředí jógového centra Bohemia Cottage v Krásné Lípě. Rozvoj sebe empatie závisí na schopnosti vnímat sebe sama v detailech a prokázat si hluboký respekt. Jedná se o cílené naslouchání signálům vlastního niterného světa, poznání, kým skutečně jsme. Akceptace silných i slabých stránek, rozpouštění pocitů viny a posílení schopnosti mít se rád.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

 

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

27.2. – 1. 3. 2020
Psychická a fyzická stabilita

Terapeutický pobyt v přírodě

Kde: Hotel Belveder, Labská stráň
Cena: 4 400,- Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Zimní Eko Arts pobyt v přírodě. Posílení imunitního systému tréninkem odolnosti, překonávání limitů a omezujících vzorců. Naladění se na přirozené cykly přírody v sobě, propojení s živly a otevření se sebeúzdravným procesům.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 9

 

 

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

13. – 15. 3. 2020
Umění konců a začátků

Eko Arts terapeutický pobyt

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400 Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Příslib jara v přírodě umí inspirativně navodit přirozenou atmosféru ukončování starého a otevírá příležitost něčemu novému. V životě je mnoho situací, kdy sbíráme odvahu jít dál. Vydejme se k příležitosti něco ve svém životě proměnit.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

 

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

24. – 26. 4. 2020
Život v rodině očima dítěte

Eko Arts terapeutický pobyt

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400 Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Eko Art terapeutický pobyt zaměřený na mapu rodiny a její příběh z pohledu dítěte. Dítě vidí a prožívá rodinu vlastníma očima a často si tento obraz v sobě nese po zbytek svého života. Vyzkoušet si jeho roli, podívat se jinak na fungování rodiny i sebe je velkou příležitostí mnohé pochopit a včas proměnit. Máte odvahu zjistit, jaké to je a vnímat rodový příběh i atmosféru v rodině očima dítěte? Je to velká příležitost pro získání nadhledu, pochopení a změnu.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 3

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

15. – 17. 5. 2020
Mimozemšťanem ve společnosti aneb Jak bezpečně žít svou „jinakost“

Eko Arts terapeutický program

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400 Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Umění PŘESTAT se porovnávat s ostatními, chtít se jim podobat nebo touhu získat jejich pozornost. Řešením je pochopit dary své jedinečnosti a žít je, nalézt cestu ke své skutečné identitě a propojit se s inteligencí přesahující lidské myšlení. Cílem je uvolnit se z omezujících vzorců, opustit pocit vlastní důležitosti a nechat ZAZÁŘIT to nejlepší v nás. 

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 15

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

26.6. – 4. 7. 2020
Cesta k identitě aneb Kvantové pole, platónská tělesa a Eko Arts terapie

Eko Arts terapeutický pobyt v přírodě

Kde: Pension Pohoda, Všemily
Cena: 14 900 Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Devítidenní pobyt v přírodě, land art, platónská tělesa a posvátná geometrie v tématu smysluplného naplnění života. Komplexní uchopení sítě vytvářející naši osobnost. Přechod od osobních, rodinných a rodových zkušeností k identitě osobnosti, její esence a možnosti projevit své talenty v každodenním životě.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 19

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

23. – 26. 8. 2020
Bezpečí a respekt v rodině

Eko Arts terapeutický pobyt v přírodě pro rodiče a děti

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 7 600 Kč / rodič a dítě do 12 let (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Arte tvorba a pobyt v přírodě pro rodiče a děti. Společný čas pro kreativitu a nové zážitky. Program v denní i noční přírodě podporuje odolnost vůči zátěži a schopnost překonávat překážky. Posiluje vtahy a hodnoty v rodině, uvolňuje bariéry v komunikaci a přináší nové zkušenosti. (Vhodné pro děti od cca 5 let.)

CENA: 7 600 Kč (rodič a dítě do 12 let), 8 800 Kč (rodič a dítě nad 12 let) každé další dítě do 12 let 2 000 Kč, každé další dítě nad 12 let 3 000 Kč, další dospělý 3 000 Kč.

Celkový počet míst: 12 rodin
Počet volných míst: 3

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

27. – 30. 8. 2020
Hodnoty partnerského vztahu

Eko Arts terapeutický pobyt v přírodě pro partnery

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 5 400 Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Podpora partnerů pobytem a tvorbou v přírodě. Společný čas a prostor pro netradiční zážitky v denní i noční krajině, prostor pro uvolnění komunikačních bariér, spontánní sdílení a posílení hodnot ve vztahu. Součástí pobytu je poustevnický čas ve dvojici, společná i individuální tvorba a skupinové sdílení.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 10

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

11. – 13. 9. 2020
Rodičovské kompetence

Eko Arts terapeutický pobyt

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400 Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Posílení sebedůvěry rodičů, práce se systemickým polem rodiny a jeho hierarchií, schopnost být přirozenou autoritou. Pochopení vlivu osobních zkušeností z původní rodiny i širšího rodového příběhu na současnou rodinu. Nebát se vytvářet prostor pro zdolávání výzev a překážek, posílit kompetence dětí adekvátně jejich věku i poskytnout jim přiměřené bezpečí.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 7

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

9. – 11. 10. 2020
Sebehodnota a osobní vize

Eko Arts terapeutický pobyt

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400 Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Integrace vlivů utvářejících osobnost, ať už generačních vzorců, osobních zkušeností či společenských vzorců. Setkání se zdrojem svých komplexů jako je sebekritičnost, nejistota, pochybnosti, srovnávání se s druhými, ale také pocit marnosti či nepatřičnosti. Skrze sebe empatii, úctu a respekt k vlastní osobnosti lze lépe objevit své talenty a přiblížit se tak smyslu své existence.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 6

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

30.10. – 1. 11. 2020
Osobní a profesní cesta

Eko Arts terapeutický pobyt v přírodě

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400 Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Eko arteterapeutický poobyt v přírodě zaměřený na dary a talenty osobního a profesního života. Symbolická cesta, která vede od ujasnění si svých schopností, darů a talentů ke smysluplné realizaci. Propojení našeho úsilí a působení v životě s vyšším smyslem naší existence.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 7

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

6. – 8. 11. 2020
Kořeny a rodinný systém

Eko Arts terapeutický pobyt

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400 Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Propojení zdrojů z prastaré moudrosti našich předků s inspirací a jedinečností naší Duše i schopností smysluplně se realizovat. Uvolnění blokád, které brání poznat v hloubce naše talenty a nebát se je projevit. Umět vytvořit rovnovážný prostor v sobě, bez hodnocení a kritiky všem členům rodinného systému. Jen tak můžeme beze zbytku přijmout sami sebe a dovolit si žít svůj život v rovnováze.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 3

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

Roční Eko Arts psychoterapeutické programy


Artedílna – Stabilita osobnosti 
Roční Eko Arts program pro malou skupinu 10 osob

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Labská 17, Děčín
Čas: 1 x pátek/měsíc od 16:00 do 20:00
Cena: 1 000 Kč/měsíc

Analýza, cvičení a rozvoj osobnosti skrze kreativní formy sebevyjádření malováním, hlasem, pohybem, dramatikou. Posílení vnitřních zdrojů a kompetencí. Práce s tématy: pozornost, smyslové vnímání, obrazotvornost, fyzické Já, řeč, city, intelekt. Umělecká dovednost není podmínkou, necháme se vést vnitřními intuitivními obrazy, které nás mnohému naučí. Výsledkem kreativní práce s psychikou bývá posílení psychiky, uvolnění emocí, objevení nefunkčních vzorců, ujasnění priorit, pochopení příčin a následků.

Celkový počet míst: 10
Počet volných míst: 8

 

PŘIHLÁŠKA

Outdoor Eko Art – Podpora odolnosti psychiky a imunitního systému
Roční Eko Art psychoterapeutický program
Zahájení po naplnění skupiny.

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Děčín
Jedenkrát měsíčně odpoledne od 16:00 do 21:00

Termíny:
2020: 23. ledna, 20. února, 26. března, 9. dubna, 21. května

Cena: 1 000,- Kč/setkání (Art psychoterapeutický program, výtvarný materiál)

Pravidelné setkávání v přírodě za každého počasí. Cílem je posílení fyzické a psychické kondice, aktivace zdravé sebezáchovy, trénink psychiky na diskomfort a sebevyjádření formou laické umělecké tvorby. 

Celkový počet míst: 12
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA

Psychologická podpora
Eko Arts terapeutická skupina

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Děčín
Jedenkrát měsíčně odpoledne od 16:00 cca do 20:00
Termíny jednotlivých setkání: 13. února, 19. března, 16. dubna, 14. května, 10. června
 
Cena: 1 000,- Kč/setkání 

Eko Arts terapeutická skupina, zaměřená na arteterapeutický proces s přesahem do dramatizace. Posílení psychiky, uvolnění emocí, objevení nefunkčních vzorců, ujasnění priorit, pochopení příčin a následků. Díky speciálním odborným technikám vytvoříme bezpečný prostor pro konfrontační expozici a podpoříme změnu. 

Celkový počet míst: 12
Počet volných míst: 0

PŘIHLÁŠKA

září 2019 – červen 2020
Roční cyklus Arte dílna – Návrat blázna

Roční Art psychoterapeutický program

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Děčín
Jedenkrát měsíčně v páteční odpoledne od 15:30 do 21:30
Termíny jednotlivých setkání: 24. ledna, 14. února, 27. března, 17. dubna, 29. května, 11. června
 
Cena: 1 000,- Kč/setkání (Art psychoterapeutický program, výtvarný materiál)

Pokračování Cesty Blázna v hlubším pohledu na archetypy Velké arkány. Po základním setkání s jednotlivými archetypy Velké arkány uchopíme zkušenost z jejich návratu ve zralejší podobě.

Arte tvorba skrze práci s barvami, hlínou, dřevem, vyjádřená tvarem, symbolem, dynamikou s sebou nese neobyčejnou formu sebevyjádření i sebepoznání. Zároveň se budeme věnovat vlivu jednotlivých archetypálních témat v našem životě.

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA

září 2019 – červen 2020
Roční cyklus Arte dílna – Strom života

Roční Art psychoterapeutický program

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Děčín
Jedenkrát měsíčně v páteční odpoledne od 15:30 do 21:30
Termíny jednotlivých setkání: 17. ledna, 7. února, 6. března, 3. dubna, 22. května, 9. června
 
Cena: 1 000,- Kč/setkání (Art psychoterapeutický program, výtvarný materiál)

Arteterapeutická práce s životním příběhem i projekcí osobnosti. Poznávání sebe sama prostřednictvím intuitivního vyjádření do obrazu stromu. Postupné poznávání jednotlivých částí stromu a propojování s vlastním životním příběhem. Náhled na poselství kořenů, charakteristiku osobnosti, vztahy, talenty a příležitosti v každodenním životě.  Fokus na vlivy zvenčí, význam cyklů i schopnost proměny.

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA