ČLENOVÉ TÝMU

Česká arteterapeutická asociace
Mgr. Jana Merhautová
zakladatelka a ředitelka Institutu

Jana Merhautová (nar. 1964), zakladatelka a předsedkyně Eko Art Therapy Institutu z.s.
Privátní praxe: Art psychoterapeutka, supervizorka, lektorka akreditovaných kurzů a výcviků. Akademické vzdělání v magisterském studiu UK FHS v Praze v oboru Supervize. Psychoterapeutické vzdělání v oblasti arteterapie: hlubinně orientovaná psychoterapie se zaměřením na arteterapii. Studium Akamai University Project Nature Connect, Institute of Global Education The Applied Eco-Arts Therapy USA – PhD.
 Založení akreditované vzdělávací instituce MŠMT s výcvikovými programy zaměřenými na Eko Arteterapii a Eko Artefiletiku (udělena Ochranná známka Úřadem průmyslového vlastnictví). Pracuje s principem EKO ART, což je inovativní psychoterapeutický směr, založený na uměleckém způsobu sebevyjádření při pobytech v přírodě, silných zážitcích v ní a zobrazovacích psychoterapeutických technikách. Místopředsedkyně výboru České arteterapeutické asociace s garantovaným členstvím, v níž je i akreditovaným supervizorem. Členka EUROTAS- European Transpersonal Association, zařazena v Národním registru nezávislých odborníků sociálních služeb. Externě vyučuje na UK FHS v Praze „Kreativní přístupy v supervizi“ a na FAMU „Autorská tvorba jako projekční plátno psyché”. Poskytuje supervizi ve formě výjezdní, outdorové supervize a komplexní supervizi organizace.

Lenka Kyprá
asistentka

Proč jsem součástí institutu:
Součástí Institutu jsem proto, že terapii prostřednictvím přírody považuji za smysluplnou a přirozeně účinnou. Líbí se mi, když skrze přírodu dojdeme sami k sobě. Těší mě vidět, jak se lidé uzdravují a proměňují své hodnoty.

Adam Kyprý
koterapeut, asistent

Adam Kyprý (nar. 1996). Zakladatel a lektor Eko Arts Studia. Lektor dramatických, výtvarných a kreativních technik, využívajících prvky Eko Artefiletiky v LMŠ Vážka. Spoluorganizátor a asistent akreditovaných vzdělávacích a supervizních programů se zaměřením na sociální služby, koterapeut Eko Arts psychoterapeutických skupin v Eko Art Therapy Institutu. Dokumentarista Eko Art Therapy Institutu.
Student Akamai University, USA, Project Nature Connect Inc. (Master of Science in Applied Eco-Arts Therapy (MSc.), Divadelní fakulty Akademie múzických umění – DAMU v Praze na Katedře výchovné dramatiky, obor dramatická výchova (BcA.)
Ukončené akademické vzdělání na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, obor Sociální politika a sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (Bc.) a
dlouhodobých kurzů a výcviků zaměřených na uměleckou psychoterapii a umění. Absolvent Art psychoterapeutické a artefiletické školy (320 hodin), ročního kurzu Autorského divadla a tvůrčího psaní, ročního kurzu Filmové a audiovizuální tvorby ve spolupráci s FAMU, 18 měsíčního kurzu Herectví v divadle Pod Palmovkou.
Frekventant dvouletého vzdělávacího akreditovaného výcviku MŠMT, garantovaného Českou arteteterapeutickou asociací, zaměřeného na metodu Eko Art (360 hodin) a pětiletého psychodynamicky orientovaného psychoterapeutického výcviku na PVŠPS v Praze. Absolvent mnoha krátkodobých odborných kurzů se zaměřením na kreativní techniky pro oblast sociálních služeb a školství.
Interní člen Mezinárodní Asociace Expresivních Terapií (IEATA), řádný člen ve Sdružení pro tvořivou dramatiku (STD)

Proč jsem součástí institutu:
Velkou inspirací je mi hloubka a tvořivost, se kterou metoda Eko Art vede k poznání a integraci vlastních kořenů, uchopení individuálního fungování Psyché a propojení se spirituálním rozměrem života. Ve vizi Jany Merhautové vnímám velký smysl, který je zejména v této době důležitý. Proto jsem vděčný, že mohu být při jejím naplňování.

Šárka Zimová Dostálová
kraniosakrální a biodynamická terapeutka

Proč jsem součástí institutu:
Mé působení v Institutu nastartoval dlouholetý přátelský a profesní vztah s jeho zakladatelkou, Janou Merhautovou, a důvěra v její vysoce profesionální přístup ke klientům, který umožňuje individuální přesah a poznání jak pro klienty samotné, tak pro ostatní odborníky, kteří v této práci mohou růst současně s klienty.
Dlouhodobý vliv terapie, kvalita výsledků, které v průběhu let mohu pozorovat, mají pevnou základnu v ohromující odbornosti a propracovanosti techniky Eko-art- terapie. Fascinuje mne, jak hlubinně působí na komplex trojjediného mozku (plazí komplex, limbický systém a neokortex), kde podporuje rovnováhu hierarchického systému těchto tří obvodů autonomního nervového systému tak, aby  dokázal při náročných situacích, kdy novější obvody sestupují ke starším a starším systémům, postupně obnovovat a regulovat celý proces vnímání, reakcí a chování jedince směrem k trvalému uzdravování psychiky, těla, duše i srdce jako neoddělitelného funkčního celku.

Eliška Jiráňová
asistentka marketingu