PROJEKTY V RÁMCI PODPORY KREATIVNÍHO UČENÍ

Projekty jsou realizovány za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury. 
EU
Národní plán obnovy

Aplikovaná artefiletika

Registrační číslo projektu: 0313000287
Výzva č. 313/2023 – Podpora projektů kreativního učení II v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně komponenty, 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru (dále jen „KKS“)
Garant výzvy: Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví
Tematický okruh: 4. Projekty vzdělávacích aktivit pro pedagogy a pracovníky kulturního a kreativního sektoru
Cíl dotace: Podpora projektů kreativního učení dětí a mládeže – rozvoj znalostí a dovedností lektorů a dalších profesionálů.
Účel dotace: Realizace projektu vzdělávací aktivity pro pedagogy a pracovníky kulturního a kreativního sektoru na téma kreativní učení dětí a mládeže.
Termín realizace: od 01.09.2023 do 30.06.2024

Dovednosti kreativního učení