GARANTOVANÉ ČINNOSTI

Garantovanou činností se může stát program, který v sobě nese prvky Eko Arteterapie nebo Eko Artefiletiky a je vázán na konkrétní osobu, která je v této metodě odborně vyškolena Institutem. Institut pravidelně tuto činnost superviduje.

Eko Artefiletická lesní mateřská školka „Vážka“

Eko Art Therapy Institut působí v Eko Artefiletické lesní mateřské školce Vážka, zejména v oblasti akreditovaného vzdělávání a supervizní podpory. Ředitelka školky prochází specializovaným výcvikem Eko Artefiletiky. Eko Artefiletický program nyní zajišťuje Bc. Adam Kyprý, absolvent a frekventant odborného Eko Arteterapeutického a Eko Artefiletického vzdělání jako lektor Eko Arts Studia.

Vzdělávání a výchova dětí probíhá převážně ve volné přírodě. Vizí školky je dítě, které čerpá sílu z přírody, ve které žije, roste a zraje. Umělecké výrazové prostředky, expresivní či estetický zážitek pomáhá integrovat osobnost. Slouží jako prevence psychosociálních poruch, patologických jevů u mladistvých ve společnosti. Rozvíjí kreativitu, učí a vychovává pomocí prožitku v přírodě a umění. Podporuje sociální vztahy a vazby, schopnost komunikovat i vzájemně sdílet. Tento projekt vznikl za podpory obce Srbská Kamenice, školka je zapsána v rejstříku lesních MŠ i v Asociaci.

· Eko Arts Studio

Studio je zaměřené na uplatnění Eko Artefiletických a umělecko-výchovných metod v pedagogické a volnočasové oblasti. Vizí Studia je pracovat s dramatickými, výtvarnými, audiovizuálními, literárními i ostatními formami umění. Studio tento postup plánuje aplikovat také ve své autorské umělecké tvorbě.

Studio vzniklo pod záštitou a s garancí Eko Art Therapy Institutu. Institut zde pravidelně poskytuje supervizní a metodickou podporu. Dramatickou výchovu s prvky Eko Artefiletiky zajišťuje Bc. Adam Kyprý, absolvent a frekventant odborného Eko Arteterapeutického a Eko Artefiletického vzdělání.Ve spolupráci s Institutem budou do budoucna organizovány i kurzy v této metodě, akreditované MŠMT.

Tvůrčí skupina „Self Made Salamander“

Institut působí v oblasti supervize autorské tvorby, psychologické podpory a odborné práce s publikem. Tvůrčí skupina sdružuje umělce, kterým poskytuje příležitost sdílet výsledky vlastní autorské tvorby v oblasti dramatických, výtvarných, audiovizuálních, literárních a ostatních formách umění. Umělecká činnost vychází z osobních zkušeností s metodou Eko Arteterapie, která jim pomohla zužitkovat umělecko-terapeutickou práci s nevědomím a objevit celistvost uměleckého potenciálu i skrytých talentů. Cílem umělecko-terapeutického díla je vtáhnout publikum do děje nejen uměleckým dojmem, ale především porozuměním emocionality zobrazených témat. Díky tomu je podpořen léčivý vliv na psychiku umělce i diváka.