PROJEKTY V RÁMCI PODPORY KREATIVNÍHO UČENÍ

Projekty jsou realizovány za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury. 
EU
Národní plán obnovy

Artefiletikou ke kreativnímu učení v přírodě

Registrační číslo projektu: 0313000115
Výzva č. 313/2023:
 Podpora projektů kreativního učení II v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně komponenty, 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru (dále jen „KKS“)
Garant výzvy: Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví (dále jen „OUKKO“)
Tematický okruh: Projekty kreativního učení realizované ve vzdělávacích institucích
Cíl dotace: Podpora projektů kreativního učení dětí a mládeže – rozvoj znalostí a dovedností lektorů a dalších profesionálů
Účel dotace: Realizace projektu kreativního učení dětí a mládeže ve školách
Termín realizace:  od 01.09.2023 do 30.06.2024

Projektový týden
Artefiletikou ke kreativnímu učení v přírodě
Artefiletikou ke kreativnímu učení v přírodě
Artefiletikou ke kreativnímu učení v přírodě
Artefiletikou ke kreativnímu učení v přírodě