PSYCHÉ LÁZNĚ

Záměrem Institutu je vybudovat Psyché lázně s krizovým centrem v přírodě. V současné době probíhá kampaň na zakoupení pozemku, kde vznikne zázemí pro tyto aktivity. Na podporu institutu je možno přispívat na č.ú. 2201378359/2010.

Psyché lázně
Krizové centrum v přírodě

  • Nabízejí možnost krátkodobých i dlouhodobých Eko Art psychoterapeutických pobytů, zaměřených na inovativní směr Eko Art.

  • Poskytují psychologickou a supervizní podporu v akutní krizi v rámci „Krizového centra v divoké přírodě“. Podpora je zaměřena na celostní přístup s multidisciplinárním týmem odborníků.

  • Zajišťují následnou péči po zvládnutí akutní krize.

  • Působí jako prevence syndromu vyhoření v osobním i profesním životě.

  • Vytváří prostor pro Eko Art psychologickou podporu rodičů a dětí.

Projekt navazuje na historický účel vybraného areálu, který byl již v roce 1771 pro svou jedinečnou atmosféru využíván pro „nervózní, duševně namáhané a napjaté nebo po klidu toužící lidi jako místo zotavení.”
Původně byl hrabětem Franzem Wenzelem Salm-Reifferscheidtem v těchto místech počátkem 70. let 18. století vybudován klasicistní lovecký zámeček. Jeho stavitelem byl pravděpodobně Anton Schmiedt. Zámeček byl na počest manželky hraběte Walburgy, rozené ze Šternberka, pojmenován Šternberk.

Eko Art Psychoterapeutické lázně budou určeny pro krátkodobé i dlouhodobější pobyty v klidném a podpůrném prostředí Národního parku České Švýcarsko.

Terapie bude zaměřena na hledání příčin psychických i psychosomatických potíží a jejich následnou integraci. Důležitou součástí terapie bude i práce s rodinným systémem a transgeneračním přenosem traumat.

V rámci programu „Psyché lázní“ se budou konat také pobyty pro rodiče a děti, které pomáhají k uvolnění psychických bloků, napětí, agrese a dalších nepříjemných stavů u dětí. Práce s rodinou nabízí možnost odpoutání se od rodových zátěží a posílení přirozené rodičovské autority.

Eko Art Psychoterapeutické lázně budou vhodné pro osoby, které jsou psychicky vyčerpané a potřebují odejít na nějaký čas ze stresově náročného prostředí, dopřát si vydatný odpočinek a načerpat energii.

Institut bude zároveň určen pro lidi s psychickými potížemi (deprese, úzkosti, fobie, psychospirituální krize, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, panické ataky, psychosomatické potíže apod.), pomoc zde najdou také lidé trpící pracovním přetížením, syndromem vyhoření či náhlými krizovými stavy.

V dnešní době se lidé v těžším životním období nebo při zátěžových či stresových situacích často ocitají v psychicky bezvýchodné situaci.
Institut pomáhá lidem v takových situacích nalézt duševní rovnováhu a podporuje vlastní úzdravné procesy.

Jedinečností tohoto centra bude pobyt v klidném a podpůrném prostředí divoké přírody Národního parku Českosaské Švýcarsko s Eko Art psychoterapeutickým vedením.
Stává se tak útočištěm – jedinečným ,,krizovým centrem v divoké přírodě“ v ČR.