PSYCHÉ LÁZNĚ

Záměrem Institutu je vybudovat Psyché lázně s krizovým centrem v přírodě.
Jedinečností tohoto centra bude pobyt v klidném a podpůrném prostředí divoké přírody Národního parku Českosaské Švýcarsko s Eko Art psychoterapeutickým vedením.
Psyché lázně se tak stanou jedinečným krizovým centrem v přírodě v České republice.

V současné době probíhá kampaň na zakoupení pozemku, kde vznikne zázemí pro tyto aktivity.
Na podporu institutu je možno přispívat na č.ú. 2201378359/2010.

Vybraný areál se nachází v lese u obce Brtníky kde původně stával lovecký zámeček vybudovaný počátkem 70.let 18.století hrabětem Franzem Wanzelelm Salm-Rifferscheidtem a na počest jeho manželky Walburgy rozené ze Štemberka, pojmenován Štemberk.
Projekt navazuje na historický účel vybraného areálu, který byl již v roce 1771 pro svou jedinečnou atmosféru využíván pro „nervózní, duševně namáhané a napjaté nebo po klidu toužící lidi jako místo zotavení.”

Cíle Psyché Lázní

  • Nabízet možnost krátkodobých i dlouhodobých Eko Art psychoterapeutických pobytů.

  • Poskytovat psychologickou a supervizní podporu v akutní krizi v rámci „Krizového centra v divoké přírodě“. 

  • Zajišťovat následnou péči po zvládnutí akutní krize.

  • Vytvářet prostor pro Eko Art psychologickou podporu rodičů a dětí.

  • Působit jako prevence syndromu vyhoření v osobním i profesním životě.