EKO ART PSYCHOTERAPEUTICKÉ POBYTY 2019

Pobyty probíhají převážně v přírodě v prostředí Národního parku České Švýcarsko.
Terapeutická práce spočívá v principu zobrazování vědomých i nevědomých částí psychiky. Otevírá kreativitu a pomáhá v prevenci a léčbě psychických potíží. Nejčastější témata, kterým se věnujeme, jsou náročné životní události a jejich dopad na člověka, nepříjemné psychické stavy a poruchy, úzkosti, fobie, deprese, panické ataky, traumata, ale take psychosomatická onemocnění.

EKO ART PSYCHOTERAPEUTICKÉ POBYTY

ROČNÍ CYKLY ARTE DÍLNA

Eko Art psychoterapeutické pobyty 2019 – 2020

Cena: informace o ceně vždy v události konkrétního programu
NA POBYT JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT JEN PO ZAPLACENÍ ZÁLOHY!

Více informací o výši zálohy naleznete na kartě konkrétního programu a v přihlášce.

Programy jsou citlivě připravovány tak, aby vyhovovaly fyzické a psychické kondici klienta. Jsou vhodné pro každého, kdo potřebuje najít vnitřní klid a rovnováhu či projít náročnou životní změnou.
Individuální témata klienta jsou upřednostňována při všech pobytech před tematickým zaměřením.  
Lze také domluvit následnou individuální konzultaci.

 

UPOZORNĚNÍ:
Pokud se u jednotlivých programů u počtu volných míst objeví 0, znamená to, že akce je již obsazena.
Můžete  nám přesto napsat na email institut@arttherapy.cz a my vás povedeme jako náhradníky.
V případě, že by se v programu uvolnilo místo, budeme vás kontaktovat.
Věnujte prosím pozornost INSTRUKCÍM, vezměte s sebou skutečně vše z přiloženého seznamu.
INSTRUKCE

24. – 27. 8. 2019
Umělecká cesta krajinou pro rodiče a děti

Art psychoterapeutický program pro rodiče a děti

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 6 600,- Kč rodič a dítě (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Rodinné putování denní i noční krajinou, poznávání silných míst v přírodě, spojené se spontánní tvorbou a psychologickým rozborem. Společné zážitky a symbolická práce s rodově silnými tématy podporují rodičovské kompetence, zdravé nastavení hranic a pravidel, mírní přehnané nároky, upevňuje vztahy, učí zdravě sdílet a lépe se poznat.
Tento program je určen pro děti školního věku (po dohodě od 5 let). Do poznámky v přihlášce prosím napište počet dospělých a dětí + věk dětí.

Začátek programu je 24. 8. v 10:00 hod., konec 27. 8. ve 13:00 hod.

Celkový počet míst/rodin: 10
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA

28. – 30. 8. 2019
Prevence syndromu vyhoření – Psychorelaxační pobyt pro pracovníky v pomáhajících profesích

Art psychoterapeutický program

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 500,- Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Podpora a péče o pracovníky, kteří dávají podporu a péči druhým. Pobyt je zaměřen na sebe empatii, prevenci syndromu vyhoření, krizových a zátěžových situací, hluboký psychický odpočinek, uvědomění si vlastních hranic a posílení osobních zdrojů.

Začátek programu je 28. 8. ve 12:00 hod., konec 30. 8. v 15:00 hod.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA

6. – 8. 9. 2019
Změna, vykročení do neznáma

Art psychoterapeutický program

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400,- Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Poznejme, čeho se obáváme nebo proč váháme, potřebujeme-li udělat změnu. Spojme se s jejím smyslem, vlastní inciativou a ochotou, vydat se novou cestou.

Začátek programu je 6. 9. ve 14:00 hod., konec 8. 9. v 18:00-19:00 hod.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA

18. – 20. 10. 2019
Psychosomatika a zdraví

Art psychoterapeutický program

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400,- Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Art psychoterapeutický program, zaměřený na porozumění řeči těla, jeho potřebám i signálům. Vnesení rovnováhy do fungování mezi tělem, duší, emocemi, raciem, egem a spiritualitou.

Začátek programu je 18. 10. ve 14:00 hod., konec 20. 10. v 18:00-19:00 hod.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA

22. – 24. 11. 2019
Rovnováha rodinného systému a sebehodnota

Art psychoterapeutický program

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400,- Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Art psychoterapeutický program, zaměřený na vliv transgeneračních vzorců na současný osobní příběh. Integrace rodobých traumat i jejich zdrojů. Setkání s niterným vztahem k sobě, aktivace sebeúcty a autenticity. Nastavení skutečných hodnot a rovnováhy racionálního, emocionálního, kreativního a spirituálního fungování osobnosti.

Začátek programu je 22. 11. ve 14:00 hod., konec 24. 11. v 18:00-19:00 hod.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA

29. 11. – 1. 12. 2019
Kořeny, talenty, seberealizace

Art psychoterapeutický program

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400,- Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Art psychoterapeutický pobyt, zaměřený na integraci osobnosti. Propojení zdrojů z prastaré moudrosti našich předků, s inspirací a jedinečností naší Duše i schopností smysluplně se realizovat. Pokud toužíme smysluplně žít své talenty, poznejme kdo doopravdy jsme a jaké dary i zátěže sebou neseme. Máme příležitost proměnit postoj ke svým kořenům, akceptovat jejich traumata a pro další generace minimalizovat rodové zátěže. Významným krokem je zanechat vnitřní či vnější boj, otevřít se úctě a respektu.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 10

PŘIHLÁŠKA

3. – 5. 1. 2020
Novoroční amnestie

Art psychoterapeutický program

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 800,- Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Art psychoterapeutický program, zaměřený na osvobození se od destruktivních schémat, zvyků a postojů. Uvolnění z pout, které nám kdysi nasadil někdo z našeho okolí nebo dokonce i my sami. Pochopení rodových zátěží a opakujících se vzorců, konfrontace s uvězněnými částmi sebe sama a otevření brány ke svobodě. Vykročíš?

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA

10. – 12. 1. 2020
Novoroční amnestie

Art psychoterapeutický program

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 800,- Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Art psychoterapeutický program, zaměřený na osvobození se od destruktivních schémat, zvyků a postojů. Uvolnění z pout, které nám kdysi nasadil někdo z našeho okolí nebo dokonce i my sami. Pochopení rodových zátěží a opakujících se vzorců, konfrontace s uvězněnými částmi sebe sama a otevření brány ke svobodě. Vykročíš?

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 5

PŘIHLÁŠKA

Roční cykly Arte dílna 2019 – 2020


září 2019 – červen 2020
Roční cyklus Arte dílna – Návrat blázna

Roční Art psychoterapeutický program

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Děčín
Jedenkrát měsíčně v páteční odpoledne od 15:30 do 21:30
Cena: 1 000,- Kč/setkání (Art psychoterapeutický program, výtvarný materiál)

Pokračování Cesty Blázna v hlubším pohledu na archetypy Velké arkány. Po základním setkání s jednotlivými archetypy Velké arkány uchopíme zkušenost z jejich návratu ve zralejší podobě.

Arte tvorba skrze práci s barvami, hlínou, dřevem, vyjádřená tvarem, symbolem, dynamikou s sebou nese neobyčejnou formu sebevyjádření i sebepoznání. Zároveň se budeme věnovat vlivu jednotlivých archetypálních témat v našem životě.

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA

září 2019 – červen 2020
Roční cyklus Arte dílna – Strom života

Roční Art psychoterapeutický program

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Děčín
Jedenkrát měsíčně v páteční odpoledne od 15:30 do 21:30
Cena: 1 000,- Kč/setkání (Art psychoterapeutický program, výtvarný materiál)

Arteterapeutická práce s životním příběhem i projekcí osobnosti. Poznávání sebe sama prostřednictvím intuitivního vyjádření do obrazu stromu. Postupné poznávání jednotlivých částí stromu a propojování s vlastním životním příběhem. Náhled na poselství kořenů, charakteristiku osobnosti, vztahy, talenty a příležitosti v každodenním životě.  Fokus na vlivy zvenčí, význam cyklů i schopnost proměny.

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA