EKO ARTS PSYCHOTERAPEUTICKÉ POBYTY 2019

Pobyty probíhají převážně v přírodě v prostředí Národního parku České Švýcarsko.
Terapeutická práce spočívá v principu zobrazování vědomých i nevědomých částí psychiky. Otevírá kreativitu a pomáhá v prevenci a léčbě psychických potíží. Nejčastější témata, kterým se věnujeme, jsou náročné životní události a jejich dopad na člověka, nepříjemné psychické stavy a poruchy, úzkosti, fobie, deprese, panické ataky, traumata, ale take psychosomatická onemocnění.

EKO ARTS PSYCHOTERAPEUTICKÉ POBYTY

ROČNÍ CYKLY ARTE DÍLNA

Eko Arts psychoterapeutické pobyty 2019 – 2020

Cena: informace o ceně vždy v události konkrétního programu
NA POBYT JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT JEN PO ZAPLACENÍ ZÁLOHY!

Více informací o výši zálohy naleznete na kartě konkrétního programu a v přihlášce.

Programy jsou citlivě připravovány tak, aby vyhovovaly fyzické a psychické kondici klienta. Jsou vhodné pro každého, kdo potřebuje najít vnitřní klid a rovnováhu či projít náročnou životní změnou.
Individuální témata klienta jsou upřednostňována při všech pobytech před tematickým zaměřením.  
Lze také domluvit následnou individuální konzultaci.

 

UPOZORNĚNÍ:
Pokud se u jednotlivých programů u počtu volných míst objeví 0, znamená to, že akce je již obsazena.
Můžete  nám přesto napsat na email institut@arttherapy.cz a my vás povedeme jako náhradníky.
V případě, že by se v programu uvolnilo místo, budeme vás kontaktovat.
Věnujte prosím pozornost INSTRUKCÍM, vezměte s sebou skutečně vše z přiloženého seznamu.
INSTRUKCE

22. – 24. 11. 2019
Rovnováha rodinného systému a sebehodnota

Art psychoterapeutický program

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400,- Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Art psychoterapeutický program, zaměřený na vliv transgeneračních vzorců na současný osobní příběh. Integrace rodobých traumat i jejich zdrojů. Setkání s niterným vztahem k sobě, aktivace sebeúcty a autenticity. Nastavení skutečných hodnot a rovnováhy racionálního, emocionálního, kreativního a spirituálního fungování osobnosti.

Začátek programu je 22. 11. ve 14:00 hod., konec 24. 11. v 18:00-19:00 hod.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA

29. 11. – 1. 12. 2019
Kořeny, talenty, seberealizace

Art psychoterapeutický program

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400,- Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Art psychoterapeutický pobyt, zaměřený na integraci osobnosti. Propojení zdrojů z prastaré moudrosti našich předků, s inspirací a jedinečností naší Duše i schopností smysluplně se realizovat. Pokud toužíme smysluplně žít své talenty, poznejme kdo doopravdy jsme a jaké dary i zátěže sebou neseme. Máme příležitost proměnit postoj ke svým kořenům, akceptovat jejich traumata a pro další generace minimalizovat rodové zátěže. Významným krokem je zanechat vnitřní či vnější boj, otevřít se úctě a respektu.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

PŘIHLÁŠKA

2. 12. 2019
Hudba z hvězd

Meditační koncert s relaxačním malováním

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 300 Kč,  záloha v plné výši 300 Kč.

Začátek programu je v 18:00 hod., konec ve 20:00 hod.
UNIKÁTNÍ KONCERT Ivo a Pavla Sedláčka na Belvedéru, spojený s RELAXAČNÍM MALOVÁNÍM. Těšit se můžeme na sférické housle, flétny a strunné nástroje v podání Ivo Sedláčka, na handpany zahraje Pavel Sedláček a relaxačním arte zážitkem Jana Merhautová. Přijďte si vychutnat nevšední zážitek podmanivých tónů, dotknout se hvězd a snést jejich poselství do intuitivní tvorby. 

Celkový počet míst: 25
Počet volných míst: 17

PŘIHLÁŠKA

3. – 5. 1. 2020
Novoroční amnestie

Art psychoterapeutický program

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 800,- Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Art psychoterapeutický program, zaměřený na osvobození se od destruktivních schémat, zvyků a postojů. Uvolnění z pout, které nám kdysi nasadil někdo z našeho okolí nebo dokonce i my sami. Pochopení rodových zátěží a opakujících se vzorců, konfrontace s uvězněnými částmi sebe sama a otevření brány ke svobodě. Vykročíš?

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA

10. – 12. 1. 2020
Novoroční amnestie

Art psychoterapeutický program

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 800,- Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava). Záloha 1 000 Kč.

Art psychoterapeutický program, zaměřený na osvobození se od destruktivních schémat, zvyků a postojů. Uvolnění z pout, které nám kdysi nasadil někdo z našeho okolí nebo dokonce i my sami. Pochopení rodových zátěží a opakujících se vzorců, konfrontace s uvězněnými částmi sebe sama a otevření brány ke svobodě. Vykročíš?

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA

Roční Eko Arts psychoterapeutické programy


Outdoor Eko Art – Podpora odolnosti psychiky a imunitního systému
Roční Eko Art psychoterapeutický program
Zahájení po naplnění skupiny.

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Děčín
Jedenkrát měsíčně odpoledne od 16:00 do 21:00

Termíny:
2019: 
22. října 2019, 28. listopadu 2019, 17. prosince 2019
2020: 23. ledna, 20. února, 26. března, 9. dubna, 21. května

Cena: 1 000,- Kč/setkání (Art psychoterapeutický program, výtvarný materiál)

Pravidelné setkávání v přírodě za každého počasí. Cílem je posílení fyzické a psychické kondice, aktivace zdravé sebezáchovy, trénink psychiky na diskomfort a sebevyjádření formou laické umělecké tvorby. 

Celkový počet míst: 12
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA

Psychologická podpora
Eko Arts terapeutická skupina

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Děčín
Jedenkrát měsíčně odpoledne od 16:00 cca do 20:00
Termíny jednotlivých setkání: 16. ledna, 13. února, 19. března, 16. dubna, 14. května, 10. června
 
Cena: 1 000,- Kč/setkání 

Eko Arts terapeutická skupina, zaměřená na arteterapeutický proces s přesahem do dramatizace. Posílení psychiky, uvolnění emocí, objevení nefunkčních vzorců, ujasnění priorit, pochopení příčin a následků. Díky speciálním odborným technikám vytvoříme bezpečný prostor pro konfrontační expozici a podpoříme změnu. 

Celkový počet míst: 12
Počet volných míst: 12

PŘIHLÁŠKA

září 2019 – červen 2020
Roční cyklus Arte dílna – Návrat blázna

Roční Art psychoterapeutický program

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Děčín
Jedenkrát měsíčně v páteční odpoledne od 15:30 do 21:30
Termíny jednotlivých setkání: 24. ledna, 14. února, 27. března, 17. dubna, 29. května, 11. června
 
Cena: 1 000,- Kč/setkání (Art psychoterapeutický program, výtvarný materiál)

Pokračování Cesty Blázna v hlubším pohledu na archetypy Velké arkány. Po základním setkání s jednotlivými archetypy Velké arkány uchopíme zkušenost z jejich návratu ve zralejší podobě.

Arte tvorba skrze práci s barvami, hlínou, dřevem, vyjádřená tvarem, symbolem, dynamikou s sebou nese neobyčejnou formu sebevyjádření i sebepoznání. Zároveň se budeme věnovat vlivu jednotlivých archetypálních témat v našem životě.

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA

září 2019 – červen 2020
Roční cyklus Arte dílna – Strom života

Roční Art psychoterapeutický program

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Děčín
Jedenkrát měsíčně v páteční odpoledne od 15:30 do 21:30
Termíny jednotlivých setkání: 17. ledna, 7. února, 6. března, 3. dubna, 22. května, 9. června
 
Cena: 1 000,- Kč/setkání (Art psychoterapeutický program, výtvarný materiál)

Arteterapeutická práce s životním příběhem i projekcí osobnosti. Poznávání sebe sama prostřednictvím intuitivního vyjádření do obrazu stromu. Postupné poznávání jednotlivých částí stromu a propojování s vlastním životním příběhem. Náhled na poselství kořenů, charakteristiku osobnosti, vztahy, talenty a příležitosti v každodenním životě.  Fokus na vlivy zvenčí, význam cyklů i schopnost proměny.

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA