EKO ART PSYCHOTERAPEUTICKÉ POBYTY 2019

Programy jsou citlivě připravovány tak, aby vyhovovaly aktuálním potřebám, fyzické i psychické kondici i zdravotnímu stavu klienta.
Terapeutická práce spočívá v principu zobrazování vědomých i nevědomých částí psychiky. Probíhá převážně v přírodě, propojuje arteterapii s ekopsychologií. Otevírá kreativitu a pomáhá v prevenci a léčbě psychických potíží. Nejčastější témata, kterým se věnujeme, jsou náročné životní události a jejich dopad na člověka, nepříjemné psychické stavy a poruchy, úzkosti, fobie, deprese, panické ataky, traumata, ale take psychosomatická onemocnění. Program je vhodný pro každého, kdo potřebuje najít vnitřní klid, rovnováhu, zdravější způsob života či proměnu hodnot. Individuální témata klienta jsou upřednostňována při všech pobytech. Lze take domluvit následnou individuální konzultaci.

EKO ART PSYCHOTERAPEUTICKÉ POBYTY
ROČNÍ CYKLY ARTE DÍLNA

Eko Art psychoterapeutické pobyty 2019 – 2020


Cena: informace o ceně vždy v události konkrétního programu

Programy jsou citlivě připravovány tak, aby vyhovovaly fyzické a psychické kondici klienta.

Cílem art psychoterapie (zaměřené na eko arteterapii – propojení arteterapie s ekopsychologií) je, skrze autentickou tvorbu a pobyty v denní i noční přírodě, projekci krajiny, práci s 54 smysly Dr. Cohena a mapou psychiky, včetně ritualizace psychických procesů, hledat příčiny a následná východiska prostřednictvím analytické práce.

Je vhodná pro každého, kdo potřebuje najít vnitřní klid a rovnováhu či projít náročnou životní změnou. Individuální témata klienta jsou upřednostňována při všech pobytech před tematickým zaměřením.

Eko arteterapeutické programy probíhají převážně formou pobytů. Výhodou je dostatek času a prostoru pro intenzivní práci.

UPOZORNĚNÍ:
Pokud se u jednotlivých programů u počtu volných míst objeví 0, znamená to, že akce je již obsazena.
Můžete  nám přesto napsat na email institut@arttherapy.cz a my vás povedeme jako náhradníky.
V případě, že by se v programu uvolnilo místo, budeme vás kontaktovat.
Věnujte prosím pozornost INSTRUKCÍM, vezměte s sebou skutečně vše z přiloženého seznamu.
INSTRUKCE

5. – 7. 4. 2019
Kořeny, talenty, seberealizace

Art psychoterapeutický program

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400,- Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava)

Art psychoterapeutický pobyt, zaměřený na integraci osobnosti. Propojení zdrojů z prastaré moudrosti našich předků, s inspirací a jedinečností naší Duše i schopností smysluplně se realizovat. Pokud toužíme smysluplně žít své talenty, poznejme kdo doopravdy jsme a jaké dary i zátěže sebou neseme. Máme příležitost proměnit postoj ke svým kořenům, akceptovat jejich traumata a pro další generace minimalizovat rodové zátěže. Významným krokem je zanechat vnitřní či vnější boj, otevřít se úctě a respektu.

Začátek programu je 5. 4. v 16:00 hod., konec 7.4. v 18:00-19:00 hod.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

PŘIHLÁŠKA

24. – 26. 5. 2019
Všichni pocházíme z Vesmíru

Art psychoterapeutický program

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400,- Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava)

Art psychoterapeutický pobyt zaměřený na smysluplnost spirituálního rozměru života. Příležitost dotknout se toho, co nám v životě chybí, po čem toužíme.

Začátek programu je 24. 5. v 16:00 hod., konec 26. 5. v 18:00-19:00 hod.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

PŘIHLÁŠKA

8. – 9. 6. 2019
Tvorba rodinného artefaktu

Art psychoterapeutický program pro rodiče a děti

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 2 400,- Kč / rodič a dítě (Art psychoterapeutický program, strava)

Denní a noční arte tvorba s dětmi v přírodě. Práce s rodovým příběhem, poselstvím kořenů, rodinnou dynamikou, zdroji a kreativitou. Společná tvorba lesního obydlí i s přespáním, ritualizace rodinných témat.
Tento program je určen pro děti školního věku (po dohodě od 5 let). Do poznámky v přihlášce prosím napište počet dospělých a dětí + věk dětí.

Začátek programu je 8. 6. ve 12:00 hod., konec 9. 6. ve 14:00 hod.

Celkový počet míst/rodin: 8
Počet volných míst: 0

PŘIHLÁŠKA

12. – 21. 7. 2019
Matrice osobnosti – mapa psychických zdrojů

Art psychoterapeutický program

Kde: penzion Pohoda, Všemily
Cena: 15 800,- Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava)

Silné zážitky v denní i noční krajině, intuitivní tvorba, zrcadlení krajiny, práce s artefakty, 54 smysly Dr. Cohena, aktivace psychických zdrojů. Tvorba mapy životního scénáře, reflexe fungování v krizových situacích a životních rolích, uvolnění nefunkčních obranných mechanismů, proces zrání osobnosti.

Začátek programu je 12. 7. v 16:00 hod., konec 21. 7. ve 13:00 hod.

Celkový počet míst: 15
Počet volných míst: 5

PŘIHLÁŠKA

24. – 27. 8. 2019
Umělecká cesta krajinou pro rodiče a děti

Art psychoterapeutický program pro rodiče a děti

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 6 600,- Kč rodič a dítě (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava)

Rodinné putování denní i noční krajinou, poznávání silných míst v přírodě, spojené se spontánní tvorbou a psychologickým rozborem. Společné zážitky a symbolická práce s rodově silnými tématy podporují rodičovské kompetence, zdravé nastavení hranic a pravidel, mírní přehnané nároky, upevňuje vztahy, učí zdravě sdílet a lépe se poznat.
Tento program je určen pro děti školního věku (po dohodě od 5 let). Do poznámky v přihlášce prosím napište počet dospělých a dětí + věk dětí.

Začátek programu je 24. 8. v 10:00 hod., konec 26. 8. ve 13:00 hod.

Celkový počet míst/rodin: 10
Počet volných míst: 0

PŘIHLÁŠKA

28. – 30. 8. 2019
Prevence syndromu vyhoření – Psychorelaxační pobyt pro pracovníky v pomáhajících profesích

Art psychoterapeutický program

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 500,- Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava)

Podpora a péče o pracovníky, kteří dávají podporu a péči druhým. Pobyt je zaměřen na sebe empatii, prevenci syndromu vyhoření, krizových a zátěžových situací, hluboký psychický odpočinek, uvědomění si vlastních hranic a posílení osobních zdrojů.

Začátek programu je 28. 8. ve 12:00 hod., konec 30. 8. v 15:00 hod.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 9

PŘIHLÁŠKA

6. – 8. 9. 2019
Změna, vykročení do neznáma

Art psychoterapeutický program

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400,- Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava)

Poznejme, čeho se obáváme nebo proč váháme, potřebujeme-li udělat změnu. Spojme se s jejím smyslem, vlastní inciativou a ochotou, vydat se novou cestou.

Začátek programu je 6. 9. ve 14:00 hod., konec 8. 9. v 18:00-19:00 hod.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

PŘIHLÁŠKA

18. – 20. 10. 2019
Psychosomatika a zdraví

Art psychoterapeutický program

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400,- Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava)

Art psychoterapeutický program, zaměřený na porozumění řeči těla, jeho potřebám i signálům. Vnesení rovnováhy do fungování mezi tělem, duší, emocemi, raciem, egem a spiritualitou.

Začátek programu je 18. 10. ve 14:00 hod., konec 20. 10. v 18:00-19:00 hod.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 8

PŘIHLÁŠKA

22. – 24. 11. 2019
Rovnováha rodinného systému a sebehodnota

Art psychoterapeutický program

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 4 400,- Kč (Art psychoterapeutický program, ubytování, strava)

Art psychoterapeutický program, zaměřený na vliv transgeneračních vzorců na současný osobní příběh. Integrace rodobých traumat i jejich zdrojů. Setkání s niterným vztahem k sobě, aktivace sebeúcty a autenticity. Nastavení skutečných hodnot a rovnováhy racionálního, emocionálního, kreativního a spirituálního fungování osobnosti.

Začátek programu je 22. 11. ve 14:00 hod., konec 24. 11. v 18:00-19:00 hod.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

PŘIHLÁŠKA

Roční cykly Arte dílna 2019 – 2020


září 2018 – červen 2019
Roční cyklus Arte dílna Cesta blázna – cesta k potenciálu

Roční Art psychoterapeutický program

Kde: Děčín, Labská 2017 
Jedenkrát měsíčně v páteční odpoledne od 15:30 do 21:30
Cena: 1 000 Kč měsíčně

Art psychoterapeutický program, ve kterém se vydáme na roční cestu sebepoznání. Pracovat budeme s jednotlivými archetypy formou arte-tvorby (práce s barvami, symboly, pískem, hlínou a dřevem). Poznat a zažít vliv jednotlivých archetypů z velké tarotové arkány pomáhá lépe porozumět tomu, co se v nás aktuálně odehrává i větší příležitost rozhodnout se pro změnu.
Na tento program již není možné se přihlásit, probíhá v ročním cyklu.


září 2019 – červen 2020
Roční cyklus Arte dílna – Návrat blázna

Roční Art psychoterapeutický program

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Děčín
Jedenkrát měsíčně v páteční odpoledne od 15:30 do 21:30
Cena: 1 000,- Kč/setkání (Art psychoterapeutický program, výtvarný materiál)

Pokračování Cesty Blázna v hlubším pohledu na archetypy Velké arkány. Po základním setkání s jednotlivými archetypy Velké arkány uchopíme zkušenost z jejich návratu ve zralejší podobě.

Arte tvorba skrze práci s barvami, hlínou, dřevem, vyjádřená tvarem, symbolem, dynamikou s sebou nese neobyčejnou formu sebevyjádření i sebepoznání. Zároveň se budeme věnovat vlivu jednotlivých archetypálních témat v našem životě.

PŘIHLÁŠKA

září 2019 – červen 2020
Roční cyklus Arte dílna – Strom života

Roční Art psychoterapeutický program

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Děčín
Jedenkrát měsíčně v páteční odpoledne od 15:30 do 21:30
Cena: 1 000,- Kč/setkání (Art psychoterapeutický program, výtvarný materiál)

Arteterapeutická práce s životním příběhem i projekcí osobnosti. Poznávání sebe sama prostřednictvím intuitivního vyjádření do obrazu stromu. Postupné poznávání jednotlivých částí stromu a propojování s vlastním životním příběhem. Náhled na poselství kořenů, charakteristiku osobnosti, vztahy, talenty a příležitosti v každodenním životě.  Fokus na vlivy zvenčí, význam cyklů i schopnost proměny.

PŘIHLÁŠKA