PSYCHÉ LÁZNĚ

Záměrem Institutu je vybudovat PSYCHÉ LÁZNĚ s krizovým centrem v PŘÍRODĚ.

Prioritou při práci s psychikou, regenerací organismu  i racionální učící složkou člověka je důraz na prostředí, ve kterém se tyto procesy odehrávají. Atraktivitou tohoto centra bude pobyt v klidném a podpůrném prostředí divoké přírody Národního parku České Švýcarsko.

Psyché lázně se tak stanou léčivým útočištěm pro regeneraci duševního i tělesného zdraví s Eko Arts psychoterapeutickou podporou, jedinečným krizovým centrem v přírodě v České republice.

Program Psyché lázní bude pomáhat lidem v péči o duševní zdraví. Bude určen pro každého, kdo se cítí být psychicky či fyzicky  vyčerpán, kdo potřebuje na nějaký čas odejít ze stresově náročného prostředí, dopřát si vydatný odpočinek a načerpat novou energii či získat nadhled. Pobyty budou určeny také jako preventivní opatření před psychickým kolapsem nebo jinými nežádoucími psychosomatickými reakcemi organismu. 

Na naše zdraví má značný vliv pobyt v přírodě. Uvolní stres, snižuje úzkost, zpomalí přehnaně zrychlené tempo, odpoutává od starostí, dokáže nás přivést na jiné myšlenky. Vysoký výskyt civilizačních chorob, včetně úzkostí, depresí, nespavosti jsou častým produktem neřešeného stresu. 

Podle japonských vědeckých studií v léčbě civilizačních chorob velmi účinně pomáhá lesní terapie.

Lesní terapie dokáže značně zlepšovat kardiovaskulární a metabolické soustavy, podporuje imunitní systém a snižuje výskyt onkologických onemocnění.

Pobyt v přírodě pod psychoterapeutickým vedením pomáhá nalézt pro sebe to správné relaxační a zároveň projekční místo, které zobrazí fyzickou i psychickou kondici. Také učí rozšířit vnímání smyslů (práce s konceptem 54 smyslů podle Dr. Cohena), čímž se aktivují rozpoznávací centra mozku.

Přirozené diskomfortní prostředí posiluje pud sebezáchovy a má přímý dopad na imunitní systém. Psychoterapeutické programy rovněž pomáhají pochopit fungování vlastní psychiky, otevírají kreativitu skrze umělecké sebevyjádření a tím rozšiřují možnosti používat kreativitu i v běžném životě.

Pro posílení psychiky je důležité naučit se vnímat přírodu v detailech jednotlivých ročních období, denní či noční době, při různorodosti počasí. Výsledkem je také zapojení více smyslů, což v důsledku přináší odpočinek mozku.

Smyslem rovněž je umět se v přírodě pohybovat, vnímat její krásu. Nechat se léčit jejími přirozenými účinky. Přírodní prostředí aktivuje naši přirozenost, fantazii, rovnováhu, podporuje tvořivost, regeneraci paměti, schopnost oprostit se od problémů, negativních emocí a povzbuzuje pozitivní myšlení.

V současné době probíhá kampaň na zakoupení pozemku, kde vznikne zázemí pro tyto aktivity.

Záměrem je propojit know-how s vhodnými investičními prostředky na výstavbu PSYCHÉ LÁZNÍ.
Zajistit finanční, materiální i mediální podporu pro odkoupení pozemku, zpracování stavebního projektu, podnikatelského záměru i ekonomického plánu. Rekonstrukce budov s dostavbou meditační místnosti (po této fázi již bude možné zahájit provoz Institutu a generovat vlastní finanční zdroje pro spolufinancování projektu). Revitalizace a úprava zahrady v souladu s terapeutickými činnostmi i charakterem místní krajiny.
Institut plánuje vícezdrojové financování (stávající vlastní činnost Institutu, grantové a dotační aktivity, firemní fundraising, podpora filantropů, donátorů, sponzorských darů).
Po zprovoznění Institutu chceme být z prostředků získaných z jeho provozu maximálně soběstační.

Odhadovaná finanční náročnost
–          odkup pozemku – prodejní cena je cca 6.000.000,- Kč
–          projektová dokumentace pro stavební povolení a případné územní řízení – cca 150.000,- Kč
–          rekonstrukce a dostavby, revitalizace pozemku – předběžný odhad 30.000.000,- Kč
Pro finanční podporu Eko Arts, z.s.  bankovní účet: 2201378359/2010

video do lesní klinika

Cíle Psyché Lázní

  • Nabízet možnost krátkodobých i dlouhodobých Eko Arts psychoterapeutických pobytů.

  • Poskytovat psychologickou a supervizní podporu v akutní krizi v rámci „Krizového centra v divoké přírodě“. 

  • Zajišťovat následnou péči po zvládnutí akutní krize.

  • Vytvářet prostor pro Eko Arts psychologickou podporu rodičů a dětí.

  • Působit jako prevence syndromu vyhoření v osobním i profesním životě.