PŘIHLÁŠKA

15. – 17. 10. 2021
Umění konců a začátků
Psychoterapeutický program 

Vyplnění polí označených * je povinné.
PŘED VYPLNĚNÍM PŘIHLÁŠKY A JEJÍM ODESLÁNÍM JE NUTNÉ UHRADIT ZÁLOHU VE VÝŠI 1000 KČ NA BANKOVNÍ ÚČET 43-9659620217/0100. JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVEĎTE 2021XX (XX = měsíc konání pobytu). DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE NAPIŠTE SVÉ JMÉNO.
ZDE, PROSÍM, VYPLŇTE DATUM JIŽ PROVEDENÉ PLATBY ZÁLOHY.*
Vaše pří­jmení*:
Vaše křestní­ jméno*:
Datum narození*:
Telefon*:
E-mail*:
Prostor pro případnou poznámku (dotazy, připomínky, doplňující­ informace, např. zdravotní­ omezení­, medikace, somatické či psychické potíže):
Přihláška na pobyt je závazná. V pří­padě zrušení­ přihlášky na pobyt v době kratší­ než 10 dní před začátkem akce účtujeme storno poplatek ve 100 % výši zálohy.
Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) a pochopil(a) podmí­nky na pobytové Eko Art psychoterapii a můj zdravotní­ stav je v tomto ohledu vyhovují­cí*:
Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobní­ch údajů a svých práv dle GDPR a že jsem se seznámil(a) a souhlasí­m se zásadami ochrany osobní­ch údajů Eko Art Therapy Institutu*:
Prohlašuji, že všechny mnou poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně*:
Počet rezervovaných míst: 1