PŘIHLÁŠKA NA VÝCVIK
ARTETERAPIE – EKO ARTETERAPIE 2024-2029

Komplexní pětiletý výcvik (1050 výukových hodin),
garantovaný Českou arteterapeutickou asociací a Eko Art Therapy Institutem.
VÝCVIK JE JIŽ NAPLNĚN, DO 20.6.2024 SE JEŠTĚ MOHOU DOHLÁSIT UŽ POUZE MUŽI.