PŘIHLÁŠKA NA VÝCVIK
ARTETERAPIE – EKO ARTETERAPIE 2023-2028

Komplexní pětiletý výcvik (1000 výukových hodin),
garantovaný Českou arteterapeutickou asociací a Eko Art Therapy Institutem.
Na toto datum se již nemůžete přihlásit.