PŘIHLÁŠKA NA VÝCVIK
ZÁKLADY ARTETERAPIE – EKO ARTETERAPIE 2023

Dvouletý akreditovaný výcvik MŠMT  garantovaný ČAA
Na toto datum se již nemůžete přihlásit.