PŘIHLÁŠKA NA VÝCVIK
ARTEFILETIKA – EKO ARTEFILETIKA 2023-2026

Komplexní tříletý výcvik (540 výukových hodin),
garantovaný Českou arteterapeutickou asociací a Eko Art Therapy Institutem
Na toto datum se již nemůžete přihlásit.