PŘIHLÁŠKA NA VÝCVIK
ARTEFILETIKA – EKO ARTEFILETIKA 2024-2027

Komplexní tříletý výcvik (600 výukových hodin),
garantovaný Českou arteterapeutickou asociací a Eko Art Therapy Institutem