PŘIHLÁŠKA NA VÝCVIK
ARTETERAPIE – EKO ARTETERAPIE

Tříletý navazující výcvik akreditovaný MŠMT a garantovaný ČAA
Vyplnění polí označených * je povinné.
Vaše jméno a příjmení*:
Datum narození*:
Vaše adresa včetně PSČ*:
Telefon*:
E-mail*:
Vzdělání*:
Povolání*:
Prostor pro případnou poznámku (dotazy, připomínky, doplňující­ informace)
Ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR vás prosíme, abyste si prostudovali naše zásady ochrany osobních údajů a zde vyjádřili svůj souhlas.*
Prohlašuji, že všechny mnou poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně*:
Počet rezervovaných míst: 1
Nedílnou součástí přihlášky je i váš Motivační dopis a Profesní životopis. Tyto dokumenty nám, prosím, zašlete na email: institut@arttherapy.cz. Děkujeme.