PŘIHLÁŠKA NA VÝCVIK
ARTETERAPIE – EKO ARTETERAPIE

Tříletý navazující výcvik akreditovaný MŠMT a garantovaný ČAA
Na toto datum se již nemůžete přihlásit.