PŘIHLÁŠKA

12. – 21. 7. 2019
Matrice osobnosti – mapa psychických zdrojů
Art psychoterapeutický program

Na toto datum se již nemůžete přihlásit.