PŘIHLÁŠKA

23. – 26. 8. 2020
Bezpečí a respekt v rodině 
Psychoterapeutický pobyt v přírodě

Na toto datum se již nemůžete přihlásit.