EKO ART PSYCHOTERAPEUTICKÉ POBYTY 2021

Pobyty probíhají převážně v přírodě, v prostředí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko.
Terapeutická práce spočívá v principu zobrazování vědomých i nevědomých částí psychiky. Otevírá kreativitu a pomáhá v prevenci a léčbě psychických potíží. Nejčastější témata, kterým se věnujeme, jsou náročné životní události a jejich dopad na člověka, nepříjemné psychické stavy a poruchy, úzkosti, fobie, deprese, panické ataky, traumata, ale take psychosomatická onemocnění.

EKO ART PSYCHOTERAPEUTICKÉ POBYTY

ROČNÍ CYKLY ARTE DÍLNA

Eko Art psychoterapeutické pobyty 2021

Cena: informace o ceně vždy v události konkrétního programu
NA POBYT JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT JEN PO ZAPLACENÍ ZÁLOHY  (č.ú. 43-9659620217/0100)

Více informací o výši zálohy naleznete na kartě konkrétního programu a v přihlášce.

Vzhledem k, nemožnosti dlouhodobě plánovat programy jsou plakáty bez datumu, místa a ceny. Sledujte aktuální informace uvedené hned vedle plakátu, kde budeme aktualizovat datum, formu (pobytová, jednodenní či dvoudenní v přírodě), místo a cenu. Je naším prioritním zájmem programy uskutečnit, proto budeme upřednostňovat flexibilní formu s ohledem na bezpečí a kompromis.
Programy se budou uskutečňovat v přírodě a testovat se budeme slinnými testy. Pokud nechcete riskovat výsledek testu až na místě, můžete si zajistit testování v místě bydliště.

Programy jsou citlivě připravovány tak, aby vyhovovaly fyzické a psychické kondici klienta. Jsou vhodné pro každého, kdo potřebuje najít vnitřní klid a rovnováhu či projít náročnou životní změnou. Individuální témata klienta jsou upřednostňována při všech pobytech před tematickým zaměřením.  
Lze také domluvit následnou individuální konzultaci.

UPOZORNĚNÍ:
Pokud se u jednotlivých programů u počtu volných míst objeví 0, znamená to, že akce je již obsazena.
Můžete  nám přesto napsat na email institut@arttherapy.cz a my vás povedeme jako náhradníky.
V případě, že by se v programu uvolnilo místo, budeme vás kontaktovat.
Věnujte prosím pozornost INSTRUKCÍM, vezměte s sebou skutečně vše z přiloženého seznamu.
INSTRUKCE

TRVALÁ NABÍDKA
Mutismyslová harmonizace těla a psychiky

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Labská 17, Děčín
Cena: 1000 Kč + esenciální vonná směs 800 Kč

Uvolnění stresu hudebním rezonančním lůžkem, tóny netradičních hudebních nástrojů a ošetření éterickými oleji. Je možné si nechat změřit míru stresu v těle zyto compassem a namíchat vlastní vonnou směs, která podpoří harmonizaci psychiky.

Přihlášky na TELEFONU 724 152 893


19. – 25. 7. 2021
Návrat k sebedůvěře – Prasíla v přírodě

Eko Arteterapeutický pobyt

Kde: Sněžník, Děčín
Cena: 12 500 Kč/za osobu (art psychoterapeutický program, ubytování a strava). Záloha 3 000 Kč.

Doplatek za celý pobyt musí být kompletně uhrazen na účet měsíc před konáním akce.

Eko Arteterapeutickým pobytem k znovunalezení přirozených procesů v přírodě, těle a psychice. Práce s 54 smysly člověka, intuitivní tvorbou, silnými zážitky v přírodě, asistovaným vystavením se diskomfortu a návratem k osobní síle. 

Celkový počet míst: 14
Počet volných míst: 14

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

Umění konců a začátků
Eko Arteterapeutický pobyt

Kde: 
Cena: bude upřesněna. Záloha 1 000 Kč.

Říká se, že změna je život. Přesto se většina lidí změn obává. Přichází do života lidí bez pozvání, výrazně a nekompromisně mění životy. Dobrovolně do změny, obzvláště vyžaduje-li určité oběti, vstupuje ochotně málokdo. Pro mnoho lidí je přijatelnější konzervativně se držet svých jistot, přestože ve změně je potenciál k osobnostnímu růstu. Příroda umí inspirativně ukázat přirozené ukončování starého a aktivaci nového. V životě je mnoho situací, kdy je důležité sebrat veškerou odvahu, nechat minulost za sebou a jít dál.

Termín a místo programu budou upřesněny podle aktuální situace.

Celkový počet míst: 15
Počet volných míst: 0

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

PLNĚ OBSAZENO


22. – 23. 5. 2021
Osobní a profesní cesta

Eko Arteterapeutický program v přírodě

Kde: Belvedér 
Cena: 3 500 Kč. 

Často ani netušíme, jaké dary a talenty v sobě ukrýváme, a proto je nenásledujeme. Pokud jsme dostatečně otevření a už se nám daří zaslechnout volání z hloubi nitra, vybízí tento hlas k hledání pravého já i k zodpovězení otázek o smyslu života. Už nás nenaplňuje realizovat projeky, které nesouvisí s naším pravým posláním. Eko Arteterapeutický program v přírodě, zaměřený na symbolickou osobní a profesní cestu, pomáhá ujasnit si schopnosti, dary a talenty abychom tento hlas následovali.

Program bude dvoudenní, pouze venku, přičemž součástí je Poustevnický pobyt s přespáním venku. Strava je zajištěná, vezměte si sebou doporučené vybavení dle instrukcí.
Začátek je v sobotu od 9 hodin, konec programu v neděli cca 18 hodina.

Celkový počet míst: 15  
Počet volných míst: 2

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

28. – 30. 5. 2021
Kořeny a rodinný systém

Eko Arteterapeutický program

Kde: Belvedér
Cena: Doplatek na místě je 3 400 Kč

Program je zaměřený na rodová témata a jejich vliv v našich běžných životech. V rodových poselstvích se neoddělitelné snoubí moudrost, dary a talenty s traumaty či omezeními. Přestože si některých rodových zátěží nejsme vědomi, žijeme je v našich každodenních příbězích ve formě somatických potíží, logicky neodůvodnitelných psychických stavech či přehnaných reakcích, podvědomých postojů vůči určitým tématům. Kolují v našich genech a plně zásobují naše životy. Jejich přijetím a integrací je můžeme ze svého fungování uvolnit. Vzniká tím prostor, kde nemusíme bojovat a vnitřně se těmto vlivům bránit. Vytvoření rovnovážného postoje pomáhá přijmout sami sebe. Uvolněním transgeneračních témat se zároveň otevíráme prastaré moudrosti našich předků a přestáváme se bát projevovat své nové talenty. Do popředí se konečně dostává jedinečnost naší Duše.

Vezměte si sebou doporučené vybavení dle instrukcí, můžete si s sebou vzít i campingové křesílko na pobyt venku. Začátek je v pátek od 16 hodin, konec programu v neděli cca 18 hodina.

Celkový počet míst: 13 
Počet volných míst: 2

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

Život v rodině očima dítěte
Eko Arteterapeutický program

Kde: 
Cena: bude upřesněna. Záloha 1 000 Kč.

Dítě vidí a prožívá rodinu vlastníma očima a často si tento obraz nese po zbytek svého života. První ženou v životě dítěte je matka, prvním mužem otec. Od toho se odvíjí osobní zkušenosti a ukotvení ve vztahových vzorcích. Svou roli hraje také rodinná atmosféra, bezpečí a ochota otevřeně se projevit. Osvojuje si způsob, jak na sebe upozornit. Rodiče často mívají zkreslený pohled na to, jak se dítě v rodině doopravdy cítí. Nechávají se ovlivnit tím, co vidí, jak se dítě projevuje, ale nemusí si všimnout toho, co v sobě dítě ukrývá. Program pomáhá zahlédnout tento obraz skrze konfrontaci s mapou nevědomých obsahů v psychice dítěte. Rodiče si vyzkouší roli dítěte, jeho postavení v rodině i pohled na fungování rodiny. Na tento způsob práce je po dohodě možné vzít s sebou i děti cca od 14 let.

Termín a místo programu budou upřesněny podle aktuální situace.

Celkový počet míst: 15
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

Mimozemšťanem ve společnosti aneb Jak bezpečně žít svou “jinakost”
Eko Arteterapeutický program

Kde: 
Cena: bude upřesněna. Záloha 1 000 Kč.

 

Program je zaměřen na autenticitu sebeprojevení a objevení zázraku jinakosti. Cílem je přestat se porovnávat s ostatními lidmi, chtít se jim vyrovnat, podobat či získat jejich pozornost. Řešením je pochopit dary své jedinečnosti, vážit si jich a žít je. Prioritou je objevit svou skutečnou identitu, věrně a s láskou se za ní postavit. Toho dosáhneme, pokud se nám podaří rozeznat a uvolnit omezující vzorce, nepodlehnout dětskému strachu v nás a opustit pozici vlastní důležitosti. Duše každého je jedinečná a ke svému životu potřebuje jiné životní podmínky. Mnoho lidí se odmalička cítí být jiní, zvláštní a často nepřijatí. Mají logiku, která se vymyká chápání většiny ve společnosti. Jsou jakoby odjinud, dělá jim dobře živá příroda, dětská bezelstnost a noční obloha.

Termín a místo programu budou upřesněny podle aktuální situace.

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

Cestou archetypu – Životní cykly Tarotu
Eko Arteterapeutický program

Kde: 
Cena: bude upřesněna. Záloha 1 000 Kč.

Archetypy představují historicky pravzor, uložený v naší psychice. Jedná se o prapůvodní model, který se odráží v naší psychice a projevuje se podle charakteristiky daného archetypu (matka, král, šašek…). Jsou uvnitř nás trvale přítomny a působí se silnou emocionální intenzitou. Často bývají komplementární (Julie a Romeo), charakterizují naše jednání a podvědomé postoje. Navázáním kontaktu s archetypy máme šanci pochopit jejich vliv na naší psychiku. Eko Arteterapeutický program je koncipován tak, abychom se konfrontovali s  archetypy velké arkány Tarotu a poznali jejich význam v našem životě. Odrážejí vývojové fáze člověka, pomáhají aktivovat některé části naší osobnosti a umožňují nám dozrát. Datum narození synchronicitně zobrazuje charakteristiku daného archetypu velké arkány. Díky tomu můžeme lépe poznat témata vlastního osobnostního vývoje. Setkání se silou těchto archetypů pomocí ritualizace můžeme transformovat své postoje, záměry i části osobnosti.

Termín a místo programu budou upřesněny podle aktuální situace.

Celkový počet míst: 15
Počet volných míst: 11

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

7. – 10. 1. 2021
Novoroční Amnestie

Tradiční arteterapeutický program

Kde: Hotel Belvedér, Labská Stráň
Cena: 5 800 Kč/za osobu (lektorné 2 800 Kč, ubytování a veganská strava 3 000 Kč)). Záloha 2 000 Kč.

Začátek programu je ve čtvrtek 7.1. ve 14 hodin, konec v neděli 10.1. cca v 18 hodin.

Tradiční arteterapeutický program, zaměřený na celistvost a sebepřijetí. Uvolnění traumatizovaných částí osobnosti, integrace transgeneračně náročných témat a posílení svobodného postoje.

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 7


31. 1. – 3. 2. 2021
Podpora duševního a tělesného zdraví

s hostem Mgr. Hankou Moravčíkovou, certifikovanou lektorkou Wima Hofa

Kde: Bohemian Cottage, Krásná Lípa
Cena: 7 300 Kč/za osobu (lektorné 4 000 Kč, ubytování a strava 3 300 Kč). Záloha 2 000 Kč.

Doplatek za celý pobyt musí být kompletně uhrazen na účet
měsíc před konáním akce.

Psycho-relaxační pobyt zaměřený na rovnováhu mezi tělesno-duševním hýčkáním a tréninkem odolnosti. Cílem je regenerace organismu a posílení imunitního systému. Sauna, vířivka, pobyt a arte techniky v přírodě, práce s archetypy a asistovaný ponor do ledové vody. 

Celkový počet míst: 14
Počet volných míst: 13

PŘIHLÁŠKA
INSTRUKCE

Roční Eko Arte dílny 

Outdoor pro Rodiče a děti 
Eko Arteterapeutický program v přírodě

Místo setkávání: Maxičky
Cena: 1 000 Kč za setkání (záloha 1000 Kč)

Akce bude probíhat v termínech 31.3., 22.4., 12.5., 22.6. vždy od 16:00 do 19:00.

Eko arteterapeutický program v přírodě pro rodiče a děti zaměřený na podporu duševního i fyzického zdraví, pravidel, hranic, samostatnosti a odvahy. Program od děti školního věku do 15 let v menší skupině cca 6 rodin.

Celkový počet míst: 6 rodin
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

 

PŘIHLÁŠKA

Tarot – Královská cesta blázna
Roční Eko Arteterapeutický program 

Místo setkávání: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Děčín
Cena: 1 000 Kč za setkání (záloha 1000 Kč)
Bude probíhat 29.4., 31.5., 24.6., 29.7., 31.8.2021
vždy 16 – 21 hodin

Jedná se o pokračování arte dílny „Cesta Blázna“. Podmínkou přihlášení je absolvování základního kurzu CESTA BLÁZNA, toto je kurz navazující.

Budeme pracovat intuitivní tvorbou v přírodě a s archetypy velké i malé arkány. Podíváme se, jak nám archetypy Tarotu pomáhají s ujasněním si našich vlastních vývojových témat, promalujeme se k jejich osobnímu významu, budeme se zabývat projektivním výkladem i rozborem autorské tvorby. Těším se na vzájemné sdílení individuálně laděné práce v přírodě. Chceme-li se pohnout z místa a nevíme si rady, techniky arteterapie a její dary jsou ideálním průvodcem.

Skupina bude menší, maximálně 8 osob, setkávat se budeme v přírodě. Pokud by se nemohlo cestovat, zareagujeme flexibilně, budete dostávat zadání pro individuální tvorbu v přírodě s archetypy a následně je zpracujeme na on-line setkání. Artedílny venku nám ale většinou fungují.

Celkový počet míst: 8
Počet volných míst: 8

PŘIHLÁŠKA

Artedílna – Stabilita osobnosti 
Roční Eko Arts program pro malou skupinu 10 osob

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Děčín
Jeden pátek měsíčně od 16:00 do 20:00

Termíny (září 2020 – červen 2021):
2020 –
25. září, 2. října, 17. listopadu, 11. prosince
2021 – 15. ledna, 26. února, 19. března, 2. dubna, 21. května, 25. června

Cena: 10 000 Kč/ročník (Platbu lze rozdělit na měsíční splátky. Tu je nutné uhradit i v případě absence)

Analýza, cvičení a rozvoj osobnosti skrze kreativní formy sebevyjádření malováním, hlasem, pohybem, dramatikou. Posílení vnitřních zdrojů a kompetencí. Umělecká dovednost není podmínkou, necháme se vést vnitřními intuitivními obrazy, které nás mnohému naučí. Výsledkem kreativní práce s psychikou bývá posílení psychiky, uvolnění emocí, objevení nefunkčních vzorců, ujasnění priorit, pochopení příčin a následků.

Celkový počet míst: 10
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA

Outdoor Eko Art – Podpora odolnosti psychiky a imunitního systému
Roční Eko Art psychoterapeutický program

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Děčín
Jedenkrát měsíčně odpoledne od 16:00 do 21:00

Termíny (září 2020 – červen 2021):
2020 –
17. září (Belveder), 15. října (Belveder), 26. listopadu, 17. prosince
2021 – 
21. ledna, 18. února, 11. března, 1. dubna, 20. května, 17. června

Cena: 10 000 Kč/ročník (Platbu lze rozdělit na měsíční splátky. Tu je nutné uhradit i v případě absence)

Outdoorová skupina, založená na eko arteterapeutické tvorbě za každého počasí v přírodě. Pracovat budeme s vlastními aktuálními tématy skrze zrcadlení krajiny, autorskou tvorbu, sebereflexi a sdílení.

Celkový počet míst: 12
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

PŘIHLÁŠKA

září 2020 – červen 2021
Roční cyklus Arte dílna – Cesta blázna

Roční Art psychoterapeutický program

Kde: Privátní praxe Mgr. Jany Merhautové, Děčín
Jeden pátek měsíčně od 16:00 do 21:00

Termíny (září 2020 – červen 2021):
2020 –
1. září, 16. října, 13. listopadu, 18. prosince
2021 – 22. ledna, 5. února, 12. března, 23. dubna, 7. května, 5. června

Cena: 10 000 Kč/ročník (Platbu lze rozdělit na měsíční splátky. Tu je nutné uhradit i v případě absence)

Otisk osobnosti a jejího psychologického vývoje v autorské tvorbě s archetypy Tarotu. Setkání s jednotlivými archetypy Velké arkány vytváří příležitost lépe poznat a uchopit vliv jednotlivých archetypálních témat v našem životě.

Celkový počet míst: 12
Počet volných míst: 0

PLNĚ OBSAZENO

 

PŘIHLÁŠKA