Studio bylo založeno v roce 2019 Adamem Kyprým pod odbornou garancí a supervizí Eko Arts Therapy Institutu. Studio se zaměřuje na uplatnění metody Eko Arts se zaměřením na Eko Artefiletiku v kombinaci s dalšími Umělecko-výchovnými přístupy skrze programy ve volnočasové, pedagogické, terapeutické i autorské oblasti.​
Vizí Studia je pracovat s dramatickými, výtvarnými, literárními, hudebními i ostatními formami umění. Posláním Studia je zkoumat a rozvíjet možnosti propojení umění, psychologie a pedagogiky.

Odborný základ v metodě Eko Arts umožňuje objevit celistvost uměleckého projevu, vlastní talenty i fungování osobnosti. Díky pravidelné supervizi je možné zmapovat přirozené vývojové potřeby a skrze vhodné umělecké prostředky je pak bezpečně rozvíjet.

Ve spolupráci s Institutem budou organizovány i kurzy a výcviky v této metodě, akreditované MŠMT.

VÍCE O STUDIU NA: www.ekoartsstudio.cz