ROZVOJ LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ KREATIVNÍHO UČENÍ – APLIKOVANÁ EKO ARTEFILETIKA

Registrační číslo projektu: 0313000287
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK. 
EU
Národní plán obnovy

Výzva č. 313/2023
Podpora projektů kreativního učení II v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru (dále jen „KKS“) 
Cíl dotace
Podpora projektů kreativního učení dětí a mládeže – rozvoj znalostí a dovedností lektorů a dalších profesionálů.
Účel dotace
4. Projekty vzdělávacích aktivit pro pedagogy a pracovníky kulturního a kreativního sektoru
Termín realizace
od 1.9.2023 do 30.06.2024