KURZY

Pro zdravotnické pracovníky
 • Prevence syndromu vyhoření – 6 hodin

 • Zátěžové a konfliktní situace – 6 hodin

 • Psychorelaxační techniky – 6 hodin

 • Komunikace a spolupráce s pacienty a jejich rodinnými příslušníky – 6 hodin

 • Hranice a osobní odpovědnost v praxi profesionála – 6 hodin

 • Supervize pro zdravotnické pracovníky – 4 hodiny

Pro sociální služby – akreditované vzdělávání MPSV
 • Prevence syndromu vyhoření (2016/0179-PC/SP/VP/PP) – 8 vyučovacích hodin

 • Prevence syndromu vyhoření (2018/0382- SP/PC/VP) – 24 vyučovacích hodin

 • Spolupráce a komunikace s rodinnými příslušníky uživatelů
  (2018/0381 – SP/PC/VP) – 16 vyučovacích hodin

 • Individuální plánování – tvorba IP (2016/0178-PC/SP/VP) – 8 vyučovacích hodin

 • Individuální plánování (2016/0177-PC/SP/VP) – 24 vyučovacích hodin

 • Využití multismyslové stimulace při aktivizačních programech (2016/0183-PC/PP) – 16 vyučovacích hodin

 • Úvod do práce s emocemi uživatelů sociálních služeb (2016/0181-PC/SP/PP) – 8 vyučovacích hodin

 • Supervize v sociálních službách I. (2016/0180-PC/SP/VP) – 8 vyučovacích hodin

 • Úvod do týmové spolupráce a komunikace (2016/0182-PC/SP/VP/PP) – 8 vyučovacích hodin

 • Krizová a psychosociální intervence I. (A2018/0794-SP/PC/VP) – 50 vyučovacích hodin

 • Krizová a psychosociální intervence II. (A2018/0795-SP/PC/VP) – 50 vyučovacích hodin