FOTKY Z PROGRAMŮ

Matrice osobnosti – Mapa psychických zdrojů, 12. – 21. 7. 2019

Velké díky za video:
Adam Kyprý
Velké díky za hudbu:
Maok

Ohlédnutí za desetidenním EKO ART TERAPEUTICKÝM pobytem.
Program, při kterém se propojuje arteterapie s ekopsychologií. 
Individuální i skupinová eko art terapeutická práce, která aktivuje regeneraci psychických i fyzických sil, podporuje kreativitu, otevírá prostor pro zpracování osobních témat, včetně úzdravných mechanismů a posílení sebezáchovných principů. Je doplněna rozvojem některých z 54 smyslů člověka podle konceptu Dr. Cohena. Jedná se o zvýšení citlivost organism
u ať už v oblasti emocionální, hormonální, ale také fyzické i racionální. 
Deset dní jsme pracovali v přírodě i formou land art, potkávali se v těsné vzdálenosti se zvířaty, nořili se do vnitřního světa obrazů, schopností vyjádřit se nekonvenčním způsobem, poznávali v hloubce svět metafor i symbolické vnímání časoprostoru. 
Samozřejmostí byla odborná terapeutická zpětná vazba, sdílení a vzájemná podpora. 
Již nyní chystáme letní pobyt pro rok 2020.

Matrice osobnosti – Mapa psychických zdrojů, 12. – 21. 7. 2019

Velké díky za video:
Adam Kyprý
Velké díky za hudbu:
Maok

Ohlédnutí za desetidenním EKO ART TERAPEUTICKÝM pobytem.
Program, při kterém se propojuje arteterapie s ekopsychologií. 
Individuální i skupinová eko art terapeutická práce, která aktivuje regeneraci psychických i fyzických sil, podporuje kreativitu, otevírá prostor pro zpracování osobních témat, včetně úzdravných mechanismů a posílení sebezáchovných principů. Je doplněna rozvojem některých z 54 smyslů člověka podle konceptu Dr. Cohena. Jedná se o zvýšení citlivost organism
u ať už v oblasti emocionální, hormonální, ale také fyzické i racionální. 
Deset dní jsme pracovali v přírodě i formou land art, potkávali se v těsné vzdálenosti se zvířaty, nořili se do vnitřního světa obrazů, schopností vyjádřit se nekonvenčním způsobem, poznávali v hloubce svět metafor i symbolické vnímání časoprostoru. 
Samozřejmostí byla odborná terapeutická zpětná vazba, sdílení a vzájemná podpora. 
Již nyní chystáme letní pobyt pro rok 2020.


Tvorba rodinného artefaktu, 8. – 9. 6. 2019

O víkendu probíhal eko arteterapeutický pobyt rodičů s dětmi. Podařilo se vypnout mobily, tablety, počítače, opustit televizní seriály a strávit společný čas v přírodě, stavěním bivaku i přespáním v něm, ale také povídáním o rodových kořenech či kreativní tvorbou. V rodinách se běžně příliš nevypráví o příbězích našich předků, často ani netušíme, jak se jmenoval pradědeček. O to úžasnější bylo sdílení rodových příběhů i tvorba rodokmenu.
Děti také uvařily v kotlíku polévku pro rodiče a skvěle spolupracovaly. Stavění bivaku bylo společné dílo rodičů a dětí, kde se nádherně ukázalo, kdo v rodině „vládne“, jaké má rodina priority, hodnoty, hranice, pravidla. Je jedno, jestli se maluje obrázek nebo tvoří bivak. Obojí je arte dílo, nad kterým se dá diskutovat, ve kterém se dá číst jako v mapě. Je inspirací k novým nápadům a řešením výchovných problémů, když už obvyklé nefunguje. Je to nenásilná forma, jak pracovat terapeuticky s dětmi a přitom zapojit celou rodinu. Nejde jenom o „výlet s tvorbou“, ale o podpůrný terapeutický prostor, kde se můžeme hravou formou věnovat i vážnějším rodinným tématům, nahlédnout na příčiny problémového chování nebo projevení nevyjádřených emocí či hledání nových začátků. V každém případě je pro rodiny velmi obohacující strávit společný čas netradičně, něco se o sobě dozvědět, překonat limity a zažít něco nového. Noční pobyt je často pro děti novou zkušeností, díky níž poznávají svět přírody z jiného úhlu pohledu a také se učí poznávat sami sebe.


Všichni pocházíme z Vesmíru, 24. – 26. 5. 2019

O víkendu jsme měli novinku art psychoterapeutických programů: „Všichni pocházíme z Vesmíru“ . Téma bylo nad očekávání „zemité“. Věděla jsem, že tento program musím zařadit a nechtěla jsem EZO setkání.

Ukázalo se, jak moc býváme zabředlí ve svých potížích, ovlivněni subjektivním prožíváním reality. Nejde ani tolik o to, co se děje, ale jak na to reagujeme. Většinou se konfrontujeme se sebehodnotou, tlakem, očekáváním, strachem, obavami ze selhání, hodnocením…..
Nebývá pro nás samozřejmé opustit pozici vlastní důležitosti a povolit urputný postoj k čemukoliv. 

V našich životech často chybí propojení s něčím větším než jsme my. Spirituálním rozměrem života se většinou nezabýváme. Nikdo nás ve vzdělávacích systémech neučí žít duchovní hodnoty běžného každodenního života. Nemyslím orientovat se v náboženských institucích a jejich rituálech. Myslím umět poznat a následovat vnitřní hlas, vedoucí nás k přesahu…. 

Víkendové setkání přineslo nový rozměr práce s psychikou. Většinou pracujeme s jejím principy, životními tématy, dědičnými traumaty. Rehabilitujeme zapomenuté či vytěsněné části osobnosti. Snažíme se pochopit aktuálnost obranných mechanismů, aktivujeme vlastní zdroje. Propojení těchto témat s vlastní spirituální identitou se vyplatilo.

Ve své praxi se často setkávám s typem lidí, kteří se na naší planetě necítí být úplně DOMA. Od malička si připadají jiní, těžko se srovnávají s hodnotami většinové společnosti. Jsou kritičtí nebo sebekritičtí, případně obojí, hledají logiku jako „Malý Sheldon“. Okolí je příliš nechápe. Často touží být nenápadní, což se jim příliš nedaří. Často je bolívá je tělo, hlavně srdce a hlava, mívají psychické potíže, někdy i suicidiální tendence. Učí se přijmou svou jinakost. Jejich logika je odlišná od té „běžné“. 

Víkendové setkání bylo vlastně setkáním „mimozemšťanů“, konfrontace s nimi byla úžasná….. Uvědomila jsem si, že pro ně jsme „mimoni“ zase my. Nesou sem jiné hodnoty, jenom to potřebují ustát, dát se do kupy. A také tu najít hlubší smysl než těch mnoho povrchností, kterými tu často žijeme. 

Ve své privátní praxi se často setkávám s neblahými důsledky našeho „normálního“ života na naši psychiku. Jsme hodně orientovaní na výkon a soutěž. Příliš zaměstnáváme hlavu, topíme se v emocích, kterým často ani sami nerozumíme. Chybí nám rovnováha mezi raciem, tělem a duší. Nevíme, jak střídat bytí a konání. Nevíme, jak dozrát. Jak se nerozplývat blahem nad vlastními nezralými adolescentními projevy. 

Modrá planeta Země letí obrovskou rychlostí Vesmírem a my s ní. Zacítit toto spojení, objevit ho ve své paměti, ve svém nadčasovém neracionálním vnímání je velmi zdravé a silné. Zažít takové propojení, vnímat, čeho jsme součástí bychom mohli do svého života pozvat častěji. Nevěřila jsem, jak moc se díky tomu může proměnit postoj k našim pozemským starostem.


Kořeny, talenty, seberealizace, 5. – 7. 4. 2019

Ještě teď ve mě doznívá téma minulého art psychoterapeutického víkendu na Belvedéru  KOŘENY, TALENTY, SEBEREALIZACE. 
Uvědomili jsme si, nakolik jsou příběhy předků v nás zakořeněné a jak často je v základním principu opakujeme. Jejich akceptací se stáváme celistvější a nebrzdíme se. Někdy může být konfrontace těžká, především, když se u kořenů setkáváme s traumaty, tabuizovanými tématy, zapomenutými situacemi, negativními zkušenostmi. Jejich otisk i tak neseme ve svém těle i psychice. Když se příběhům předků v sobě nebráníme a neodsuzujeme je, přichází konečně úleva a někde za tou bolestí i velká síla. Jsme vyživováni kořeny stejně jako stromy. Můžeme si díky nim dopřát živiny, které ke svému životu zásadně potřebujeme. 
O to svobodněji proudí v našich žilách potenciál realizovat vlastní talenty. Jejich propojení s vlastní životní cestou je odměnou za respekt k předkům. Díky tomu, že byl o tento program nebývalý zájem a na mnoho z vás se nedostalo, rozhodli jsme se ho do konce roku ještě jednou zopakovat. Děkujeme. 


Život v rodině očima dítěte, 1. – 3. 3. 2019

Velké poděkování a obdiv všem z minulého Art psychoterapeutického pobytu „ŽIVOT V RODINĚ OČIMA DÍTĚTE“. Vážím si odvahy rodičů podívat se na svou roli fokusem dítěte. Pomohlo to porozumět lépe vnitřnímu světu svých dětí i najít si k nim tu „správnou“ cestu. Ukázalo se, proč je důležité zůstávát rodičem a ne kamarádem (těch můžeme mít v životě mnoho, ale rodiče máme jenom jedny na celý život). Neříkejme, že dítě něco neví jenom proto, že jsme mu to neřekli. Velmi dobře načítá atmosféru v rodině a ví, zda jsme šťastní či ne. Podporujme láskyplný přístup i adekvátní hranice, a neplňme každé přání, které dítěti vidíme na očích.
Proč? Protože nemá prostor dostatečně toužit a snít, rozvíjet fantazii či překonávat překážky. A my rodiče zase nemáme čas zjistit, zda se jedná o nároky či potřeby.
Konfrontovat se se svými stinnými rodičovskými stránkami nebývá jednoduché. Bylo vidět, že to ve výsledku přináší větší zralost a že se v tom dítěti daří lépe. Někdy je těžké vidět, že dítě vychovává dítě. Je fajn uvědomit si své silné stránky a posílit rodičovské kompetence. Ještě jednou velké díky, byla to ohromná zkušenost.


Arte-relaxační víkend, 15. – 17. 2. 2019

Malé ohlédnutí za ARTE RELAXAČNÍM víkendovým pobytem v Bohemian COTTAGE – České Švýcarsko, Czech Switzerland. Meditace ve sněhu, malování, práce s tarotovými archetypy Životní cesty Blázna, alchymie vonných esenciálních olejů, sauna, koupací sud pod hvězdami a gastro zážitek vegetariánské alchymie.
Děkujeme za krásný prostor Irena Kubicová, Aleš Kubica


NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO