Studio je zaměřené na uplatnění Eko Artefiletických a umělecko-výchovných metod v pedagogické a volnočasové oblasti. Vizí Studia je pracovat s dramatickými, výtvarnými, audiovizuálními, literárními i ostatními formami umění. Studio tento postup plánuje aplikovat také ve své autorské umělecké tvorbě.

Studio vzniklo pod záštitou a s garancí Eko Art Therapy Institutu. Institut zde pravidelně poskytuje supervizní a metodickou podporu. 
Ve spolupráci s Institutem budou do budoucna organizovány i kurzy v této metodě, akreditované MŠMT.