ČLENOVÉ TÝMU

Mgr. Jana Merhautová

zakladatelka a ředitelka Institutu

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

Akademické vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorandském studiu:
2017 – dosud, Institute of Global Education The Applied Ecopsychology-Project Nature Connect USA – Ph.D.
2003 – 2006, Univerzita Karlova-fakulta humanitních studií v Praze, obor Supervize – Mgr.
1995 – 1998, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Sociální práce – Bc.

Psychoterapeutické vzdělání:
Pětiletý sebezkušenostní psychodynamický výcvik v hlubinně orientované psychoterapii se zaměřením na arteterapii
Roční výcvik v krizové intervenci a další tematicky zaměřené kurzy v oblasti psychoterapie

Členství:
Členka výboru České arteterapeutické asociace (garantované členství), v níž je i akreditovaným supervizorem (od roku 2006 – 2015, od roku 2017 dosud))
Členka EUROTAS- European Transpersonal Association (od roku 2017, dosud)
Zařazena v Národním registru nezávislých odborníků sociálních služeb (od roku 2011, dosud)

Pracovní zkušenosti:
Psychologické poradenství a diagnostika, privátní praxe (od roku 2003)
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti (od roku 2008)
Výchovný ústav Děčín – etopedka (2001-2003)
Psychiatrické sanatorium Česká Lípa (2001-2004)
Privátní psychiatrie Děčín (1998-2001)
Privátní praxe supervize (od roku 2003)
Realizace vzdělávání a analýzy standardů kvality pro sociální služby (2011-2012)
Univerzita Karlova, fakulta humanitních studií v Praze – „Kreativní přístupy v supervizi“, „Práce se skupinou”  a “Supervize organizace“ (externí výuka od roku 2006)
FAMU Praha – „Autorská tvorba jako projekční plátno psyché” (externí výuka od roku 2017)
Založení akreditované vzdělávací instituce MPSV s mnoha programy pro oblast sociálních služeb (v roce 2008)
Založení akreditované vzdělávací instituce MŠMT s výcvikovými programy zaměřenými na ekoarteterapii a ekoartefiletiku (v roce 2017)
Založení zapsaného spolku Institut Eko Art Therapy, kde vede řadu akreditovaných kurzů, výcviků, seminářů a art psychoterapeutických pobytů. Ty jsou zaměřené na arteterapii, ekopsychologii, krajinné umění i supervizi. Pracuje s principem EKO ART, což je inovativní psychoterapeutický směr, založený na uměleckém způsobu sebevyjádření při pobytech v přírodě, silných zážitcích v ní a zobrazovacích technikách.

Celoživotně se vzdělává, aktivně se účastní odborných konferencí a také se věnuje publikační činnosti.

Adam Kyprý

koterapeut, asistent

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

Vzdělání

Pražská vysoká škola psychosociálních studií s.r.o., Praha
2016 – dosud, Sociální politika a sociální práce, obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Evropská obchodní akademie p.o., Děčín
2012 – 2016, Kreativita podnikání

Kurzy, výcviky a školení

Dlouhodobé kurzy a výcviky

Kurz autorského divadla – tvůrčí psaní a hraní
09/2018 – dosud, pod vedením režisérky a divadelní autorky, Evy Elxy
Kurz autorského divadla zaměřený na tvůrčí psaní vlastních textů a jejich herecké ztvárnění.

Jak stvořit film?
09/2018 – dosud, Free Cinema Pofiv, o.p.s.
Praktický kurz filmové a audiovizuální tvorby ve spolupráci s FAMU.

Kurzy herectví
01/2018 – dosud, Divadlo pod Palmovkou
Garanti: Martin Hruška, Ondřej Volejník, MgA. Vendula Ježková, Ph.D.

Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii
01/2018 – dosud, Pražská vysoká škola psychosociálních studií s.r.o.
Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D.

Pětiletý psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik
2016 – dosud, Pražská vysoká škola psychosociálních studií s.r.o., Praha

Art psychoterapeutická a artefiletická škola (320 vyučovacích hodin)
2014 – 2018, Vzdělávací instituce Mgr. Jany Merhautové
Art psychoterapeutické a artefiletická dovednosti

Krátkodobé kurzy a školení

Aktivní imaginace – práce s imaginací (17 vyučovacích hodin)
2018, PVŠPS – lektor: Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D.
Odborný sebezkušenostní, teoretický a kazuistický seminář o využití imaginace v kontextu Jungovské psychologie a Daseinanalýzy.

Základy práce s biografií pro sociální pracovníky (14 vyučovacích hodin)
2018, Erwin Böhm Institut, PhDr. Eva Procházková, PhD.
akreditovaný kurz MPSV (A2017/0666-SP)

Transakční analýza (17 vyučovacích hodin)
2018, PVŠPS – lektor: PhDr. Jiří Libra
Odborný sebezkušenostní a teoretický seminář o využití transakční analýzy v komunikaci a psychoterapii.

Kaligrafické psaní (16 vyučovacích hodin)
2018, Ateliér 45 – Akad. mal. Markéta Laštuvková
Kurz kaligrafického psaní.

Úvod do práce s emocemi uživatelů sociálních služeb (8 vyučovacích hodin)
2017, Vzdělávací instituce Mgr. Jany Merhautové
akreditovaný kurz MPSV (2016/0181-PC/SP/VP/PP)

Prevence syndromu vyhoření (8 vyučovacích hodin)
2017, Vzdělávací instituce Mgr. Jany Merhautové
akreditovaný kurz MPSV (2016/0179-PC/SP/VP/PP)

Supervize v sociálních službách (8 vyučovacích hodin)
2017, Vzdělávací instituce Mgr. Jany Merhautové
akreditovaný kurz MPSV (2016/0180 – PC/SP/VP)

Využití multismyslové stimulace při aktivizačních programech (16 vyučovacích hodin)
2017, Vzdělávací instituce Mgr. Jany Merhautové
akreditovaný kurz MPSV (2016/0183 – PC/PP)

Využití prvků arteterapie v aktivizačních a výchovněnepedagogických činnostech v sociálních službách (40 vyučovacích hodin)
2017, Vzdělávací instituce Mgr. Jany Merhautové
akreditovaný kurz MPSV (2013/0381-PC/SP-VP)

Individuální plánování (24 vyučovacích hodin)
2016, Vzdělávací instituce Mgr. Jany Merhautové
akreditovaný kurz MPSV (2016/0177-PC/SP/VP)

Pracovní zkušenosti, odborné stáže

Lesní mateřská škola Vážka
09/2018 – dosud, Dramatické, výtvarné a kreativní techniky s dětmi s prvky Eko artefiletiky (DPP)

Eko Art Therapy Institut
07/2018 – dosud, koterapeut, dokumentarista (DPP)
Spoluorganizace kurzů, psychoterapeutických skupin, akreditovaných vzdělávacích programů a výcviků a využití artefiletických prvků a technik.
Tvorba scénářů pro krátkometrážní dokumentární filmy, natáčení a následná postprodukce 

Eko Art Therapy Institut
01/2016 – 06/2018, Odborná stáž – koterapeut
Spoluorganizace kurzů, psychoterapeutických skupin a artefiletických programů

Eko Art Therapy Institut
01/2017 – 12/2017, Odborná stáž – asistent psychoterapeuta
Asistenční činnost – Art psychoterapeutická skupina, psychoterapeutická skupina pro rodiče a děti

Mýdlárna Rubens
11/2016 – 01/2018, Komunikační pracovník, prodejce
Administrativní, obchodní, přednášková a výjezdní činnost

Mgr. Jana Merhautová
01/2016 – 03/2017, Odborná stáž – Výcvik manažerských dovedností pro oblast sociálních služeb
Organizační a administrativní činnost 

HANIOTI GRAND VICTORIA
06/2014 – 09/2014, číšník
roznášení jídel, úklid restaurace a pomoc při zásobování

Spolky a organizace

2018 – řádný člen ve Sdružení pro tvořivou dramatiku (STD)
2018 – člen (herec) v divadelním spolku AMARTUM,z.s.
2018 – spoluzakladatel a výkonný umělecký ředitel v tvůrčí skupině Self Made Salamander, z.s.
2017 – člen Eko Art Therapy Institutu, z.s.
2017 – 2018 člen Evropské Transpersonální Asociace

Umělecké portfolio
Umělecká autorská tvorba – Divadelní, herecká a spisovatelská tvorba
Spoluautor scénáře krátkometrážního filmu „Divokost v mlze“ v orig. „Wild in themist
– Kurátor umělecké výstavy „Artefakty“ z umělecko-terapeutické tvorby Eko Art Therapy Institutu – rok 2018
– Kurátor umělecké výstavy výtvarné tvorby „Vesmír v nás“ Tomáše Kyprého – rok 2016

Lenka Kyprá

asistentka

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

Vzdělání
Střední ekonomická škola Děčín, 1982 – 1986

Kurzy a výcviky
Využití multismyslové stimulace při aktivizačních programech (16 vyučovacích hodin)
2017, Vzdělávací instituce Mgr. Jany Merhautové
akreditovaný kurz MPSV (2016/0183 – PC/PP)

Využití prvků arteterapie v aktivizačních a výchovněnepedagogických činnostech v sociálních službách (40 vyučovacích hodin)
2017, Vzdělávací instituce Mgr. Jany Merhautové
akreditovaný kurz MPSV (2013/0381-PC/SP-VP)

Arteterapeutická a artefiletická škola (560 vyučovacích hodin)
2011 – 2018, Vzdělávací instituce Mgr. Jany Merhautové
Arteterapeutické a artefiletické dovednosti 

Pracovní zkušenosti
Eko Art Therapy Institut
02/2014 – dosud
Spoluorganizace kurzů,psychoterapeutických skupin a art psychoterapeutickch pobytů
Asistenční činnost

Spolky a organizace
2017 – člen Eko Art Therapy Institutu, z.s.