ČLENOVÉ TÝMU

Mgr. Jana Merhautová
zakladatelka a ředitelka Institutu

Jana Merhautová (nar. 1964), zakladatelka a předsedkyně Eko Art Therapy Institutu z.s.
Privátní praxe: Art psychoterapeutka, supervizorka, lektorka akreditovaných kurzů a výcviků. Akademické vzdělání v magisterském studiu UK FHS v Praze v oboru Supervize. Psychoterapeutické vzdělání v oblasti arteterapie: hlubinně orientovaná psychoterapie se zaměřením na arteterapii. Studium Akamai University Project Nature Connect, Institute of Global Education The Applied Eco-Arts Therapy USA – PhD.
 Založení akreditované vzdělávací instituce MŠMT s výcvikovými programy zaměřenými na Eko Arteterapii a Eko Artefiletiku (udělena Ochranná známka Úřadem průmyslového vlastnictví). Pracuje s principem EKO ART, což je inovativní psychoterapeutický směr, založený na uměleckém způsobu sebevyjádření při pobytech v přírodě, silných zážitcích v ní a zobrazovacích psychoterapeutických technikách. Členka výboru České arteterapeutické asociace s garantovaným členstvím, v níž je i akreditovaným supervizorem. Členka EUROTAS- European Transpersonal Association, zařazena v Národním registru nezávislých odborníků sociálních služeb. Externě vyučuje na UK FHS v Praze „Kreativní přístupy v supervizi“ a na FAMU „Autorská tvorba jako projekční plátno psyché”. Poskytuje supervizi ve formě výjezdní, outdorové supervize a komplexní supervizi organizace.

Lenka Kyprá
asistentka

Proč jsem součástí institutu:
Součástí Institutu jsem proto, že terapii prostřednictvím přírody považuji za smysluplnou a přirozeně účinnou. Líbí se mi, když skrze přírodu dojdeme sami k sobě. Těší mě vidět, jak se lidé uzdravují a proměňují své hodnoty.

Adam Kyprý
koterapeut, asistent

Proč jsem součástí institutu:
Velkou inspirací je mi hloubka a tvořivost, se kterou metoda Eko Art vede k poznání a integraci vlastních kořenů, uchopení individuálního fungování Psyché a propojení se spirituálním rozměrem života. Ve vizi Jany Merhautové vnímám velký smysl, který je zejména v této době důležitý. Proto jsem vděčný, že mohu být při jejím naplňování.

Šárka Zimová Dostálová
kraniosakrální a biodynamická terapeutka

Proč jsem součástí institutu:
Mé působení v Institutu nastartoval dlouholetý přátelský a profesní vztah s jeho zakladatelkou, Janou Merhautovou, a důvěra v její vysoce profesionální přístup ke klientům, který umožňuje individuální přesah a poznání jak pro klienty samotné, tak pro ostatní odborníky, kteří v této práci mohou růst současně s klienty.
Dlouhodobý vliv terapie, kvalita výsledků, které v průběhu let mohu pozorovat, mají pevnou základnu v ohromující odbornosti a propracovanosti techniky Eko-art- terapie. Fascinuje mne, jak hlubinně působí na komplex trojjediného mozku (plazí komplex, limbický systém a neokortex), kde podporuje rovnováhu hierarchického systému těchto tří obvodů autonomního nervového systému tak, aby  dokázal při náročných situacích, kdy novější obvody sestupují ke starším a starším systémům, postupně obnovovat a regulovat celý proces vnímání, reakcí a chování jedince směrem k trvalému uzdravování psychiky, těla, duše i srdce jako neoddělitelného funkčního celku.

Eliška Jiráňová
asistentka marketingu